Odnośnie Portalu

Copyright © 2020 Medziugorje "Mir" - Polski Serwis Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Medjugorje e-cards

Newsletter

Stowarzyszenia O. Slavko Barbarić

 

medjugorje

 

     30 grudnia 2009 r. w Medziugorju odbyło się coroczne spotkanie stypendystów Stowarzyszenia "O. Slavko Barbarić". O 14:00 spotkanie zostało otwarte przez przewodniczącego Stowarzyszenia o. dr Miljenka Šteko, OFM. Najpierw była wspólna modlitwa, słowa powitania i podziękowanie skierowanie do członków Stowarzyszenia za dotychczasową współpracę. O. Miljenko podziękował licznym dobroczyńcom, którzy pomimo trudności spowodowanych przez recesję, również w tym roku byli gotowi przyjść z pomocą potrzebującym, a utalentowanym studentom. W tym roku akademickim Stowarzyszenie otrzymało 265 podań o udzielenie stypendium, z czego 228 spełniało wszelkie warunki przyznania stypendium. Poza tym Stowarzyszenie otrzymało wiele podań o udzielenie pomocy jednorazowej. Następnie do zgromadzonych zwrócił się o. Danko Perutina, OFM, przypominając o tym, że gdy ukończą studia nie powinni zapomnieć o pomaganiu innym potrzebującym. Studenci uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez wiedeńskiego arcybiskupa kardynała dr Christopha Schönborna oraz w programie modlitewnym w medziugorskim kościele parafialnym. Fundacja "Przyjaciele Talentu Medziugorje" została założona w 1991 r. Celem jej było udzielenie pomocy materialnej i duchowej utalentowanym studentom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomysłodawcą, założycielem i przewodniczącym Fundacji był aż do dnia śmierci o. Slavko Barbarić, OFM z prowincji Hercegowina. Z powodu wielkich zasług o. Slavka dla Fundacji Rada Fundacji w 2001 roku podjęła rezolucję o zmiany nazwy Fundacja "Przyjaciele Talentu" na Stowarzyszenie "O. Slavko Barbarić". Poza udzielaniem pomocy materialnej Stowarzyszenie jest organizatorem licznym akcji o charakterze duchowym i kulturalnym, a jego stypendyści wyróżniają się zdolnościami na uczelniach krajowych i zagranicznych.