Odnośnie Portalu

Copyright © 2020 Medziugorje "Mir" - Polski Serwis Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Medjugorje e-cards

Newsletter

Nuncjusz Apostolski w BiH o Międzynarodowej Komisji ds. Medziugorja

 

Medziugorje

 

     Nuncjusz Apostolski w Bośni i Hercegowinie - arcybiskup Assendro D'Errico pod koniec 48 posiedzenia Episkopatu BiH w czwartek 18 marca zwrócił uwagę na powstanie Międzynarodowej Komisji ds. Medziugorja.

     W oświadczeniu, przekazanym przez radio Mir Medziugorje nuncjusz min. powiedział: "Za każdym razem, gdy spotykałem Ojca Świętego okazywał wielkie zainteresowanie Medziugorjem. Od samego początku śledził wszystko, kiedy jeszcze był przewodniczącym Kongregacji Nauki Wiary. Mówimy o sprawie, za którą on czuje odpowiedzialność, by jako zwierzchni autorytet Kościoła wydać jasny komunikat. Ojciec Święty dobrze zna i wielokrotnie mi powiedział, że dobrze zna cały fenomen. Znane jest mu wielkie dobro, które tu jest realizowane przez księży, zakonników, franciszkanów i świeckich. I wtedy zadaje sobie pytanie, jak to się dzieje, że nadchodzą przeciwstawne informacje na temat tego fenomenu. Dlatego pragnął ustanowić Komisję, która jest na bardzo wysokim poziomie. Pragnął ustanowić Komisję, aby otrzymać pełny obraz tematu poprzez osoby, które mają wysokie kwalifikacje. Tak więc zaprosił kardynałów, biskupów, fachowców i naukowców z całego świata, aby byli częścią tejże Komisji. W dniu 17 marca podano do wiadomości, że przewodniczącym komisji będzie kardynał Ruini, kardynał o wielkim prestiżu i o wysokich standardach jakości, o którym wszyscy wiedzą, że jest bardzo blisko z Ojcem Świętym i to nie tylko z okresu, gdy jest on Papieżem. Kardynał Ruini dobrze zna BiH, zwłaszcza z okresu wojny, kiedy był przewodniczącym Episkopatu Włoch. Wtedy zdecydował, że Kościół włoski i Episkopat Włoch będą obecni w wielu gestach solidarności dla wszystkich narodów żyjących w BiH. Szczególnie interesująca i wyjątkowa jest rzeczywistość, która mówi o wielkiej solidarności Ojca Świętego dla tego kraju, polegająca też na tym, że pragnął, by informacja o powołaniu Komisji podana została równocześnie we wspólnocie w Watykanie i w Mostarze. W Mostarze, bo jest oczywiste, że Medziugorje terytorialnie znajduje się na terenie diecezji mostarskiej. Dobrze wiem, że media już dawno o mówiły o tej Komisji i że powstały wielkie oczekiwania. Dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni i wdzięczni Ojcu Świętemu za uwagę, którą chciał okazać względem Mostaru i wobec naszych wspólnot katolickich. Tak więc 17 marca w imieniu Ojca Świętego oznajmiłem biskupom tę ważną decyzję, równocześnie kiedy została ona ogłoszona w Rzymie. Jasne jest, że praca Komisji będzie bardzo wymagająca i chciałbym wezwać wszystkie nasze wspólnoty, by jej prace powierzyły opiece św. Józefa i Maryi Matce Kościoła - patronom Mostaru".