Rok 2017

Orędzia Matki Bożej z 2017 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2017 r.

 "Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście modlili się o pokój. Pokój w ludzkich sercach, pokój w rodzinach i pokój na świecie. Szatan jest silny i pragnie was wszystkich odwrócić od Boga i zwrócić was ku temu wszystkiemu, co jest ludzkie i w sercach zniszczyć wszystkie uczucia względem Boga i Bożych spraw. Wy, dzieci, módlcie się i walczcie przeciwko materializmowi, modernizmowi i egoizmowi, które oferuje wam świat. Dzieci, wy zdecydujcie się na świętość, a ja ze swoim Synem Jezusem oręduję za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2017 r.

"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście swoją wiarę przeżywali głęboko i prosili Najwyższego o jej wzmocnienie tak, by wiatry i burze nie mogły jej złamać. Niech korzeniami waszej wiary będą modlitwa i nadzieja na życie wieczne. I już teraz, dzieci, pracujcie nad sobą w tym czasie łaski, w którym Bóg daje wam łaskę, byście poprzez wyrzeczenie i wezwanie do nawrócenia byli ludźmi jasnej i wytrwałej wiary i nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie"

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2017 r.

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wszystkich was wzywam, abyście otworzyli wasze serca Bożemu miłosierdziu, abyście poprzez modlitwę, pokutę i zdecydowanie na świętość, zaczęli nowe życie. Ten wiosenny czas zachęca was w waszych myślach i sercach do nowego życia, do odnowy. Dlatego, dzieci, jestem z wami, aby wam pomóc, abyście zdecydowanie powiedzieli Bogu i Bożym przykazaniom TAK. Nie jesteście sami, jestem z wami poprzez łaskę, którą Najwyższy daje mi dla was i waszych pokoleń. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”