Odnośnie Portalu

Copyright © 2018 Medziugorje "Mir" - Polski Serwis Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Medjugorje e-cards

Newsletter

Rok 2018

Orędzia Matki Bożej z 2018 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2018 r.

 

"Drogie dzieci! Ten czas niech będzie dla was czasem modlitwy, aby Duch Święty poprzez modlitwę zstąpił na was i dał wam nawrócenie. Otwórzcie wasze serca i czytajcie Pismo Święte, abyście i wy poprzez świadectwa byli bliżej Boga. Szukajcie dzieci ponad wszystko Boga i Bożych spraw, a pozostawcie ziemi [to co] ziemskie bo szatan przyciąga was do prochu i grzechu. Wy jesteście powołani do świętości i stworzeni dla nieba. Dlatego szukajcie nieba i niebiańskich spraw. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2018 r.

 

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wszystkich was wzywam, byście się otworzyli i żyli przykazaniami, które Bóg wam dał, aby one was prowadziły poprzez sakramenty na drodze nawrócenia. Świat i światowe pokusy poddają was próbie, a wy, dzieci, patrzcie na Boże stworzenia, które On wam dał, w pięknie i pokorze; i miłujcie Boga, dzieci, ponad wszystko, a On będzie was prowadził drogą zbawienia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2018 r.

 

„Drogie dzieci! Wzywam was, byście byli ze mną w modlitwie w tym czasie łaski, kiedy ciemność walczy przeciwko światłu. Módlcie się dzieci, spowiadajcie się i zacznijcie nowe życie w łasce. Zdecydujcie się na Boga i On będzie was prowadził ku światłości i krzyż będzie dla was znakiem zwycięstwa i nadziei. Bądźcie dumni, że jesteście ochrzczeni i wdzięczni w swoim sercu, że jesteście częścią Bożego planu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”