Rok 2020

Orędzia Matki Bożej z 2020 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2020 r.

"Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście jeszcze więcej się modlili dopóki w waszym sercu nie odczujecie świętości przebaczenia. W rodzinach musi być świętość, ponieważ dzieci, bez miłości i świętości nie ma przyszłości dla świata, bo wy dajecie siebie w świętości i radości Bogu Stworzycielowi, który was kocha niezmierną miłością. Dlatego posyła mnie wam. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2020 r.

 

"Drogie dzieci! W tym czasie łaski pragnę widzieć wasze twarze przemienione w modlitwie. Jesteście tak zatopieni ziemskimi troskami i nie odczuwacie, że wiosna jest na progu. Jesteście wezwani, małe dzieci, do pokuty i modlitwy. Tak jak przyroda walczy w ciszy o nowe życie, i wy jesteście wezwani, abyście w modlitwie otworzyli się na Boga, w Którym znajdziecie pokój i ciepło wiosennego słońca w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2020 r.

 

„Drogie dzieci! Jestem z wami przez wszystkie te lata, by was poprowadzić na drogę zbawienia. Wróćcie do mego Syna, wróćcie do modlitwy i postu. Dzieci, pozwólcie, żeby Bóg mówił do waszego serca, bo szatan panuje i pragnie zniszczyć wasze życia i ziemię, po której chodzicie. Bądźcie odważni i zdecydujcie się na świętość. Nawrócenie zobaczycie w waszych sercach i rodzinach, modlitwa będzie wysłuchana, Bóg usłyszy wasze wołanie i da wam pokój. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2020 r.

 

 „Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was bodźcem do osobistego nawrócenia. Módlcie się dzieci, w samotności do Ducha Świętego, by was wzmocnił w wierze i ufności Bogu, abyście byli godni świadczyć miłością, którą Bóg was obdarowuje poprzez moją obecność. Dzieci, nie pozwólcie, aby pokusy zatwardziły wasze serce i aby modlitwa była jak pustynia. Bądźcie odblaskiem miłości Bożej i waszym życiem [dawajcie] świadectwo Zmartwychwstałego Jezusa. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”