1 maja w Medziugorju - Złota Harfa 2009 r.

    

 Medziugorje

 

     Wyjątkowo duża liczba pielgrzymów, jaka przybyła do Medziugorja w wiosenny, pierwszomajowy weekend oraz 13 chórów dziecięcych, które śpiewały podczas wieczornej Mszy św. w dniu 1 maja były okazją do odprawienia wcześniej niż zwykle wieczornego programu modlitewnego przy zewnętrznym ołtarzu.

     "Złota harfa", tradycyjny zlot chórów dzieci z parafii w Hercegowinie, odbył się po raz drugi w Medziugorju w dniu 1 maja. W tegorocznym programie wzięło udział 13 chórów. Każdy chór zaśpiewał po dwa utwory: jeden dowolny i drugi wyznaczony. Program rozpoczął się o godzinie 15-tej i został zainaugurowany przez o. Petara Vlašića, proboszcza parafii Medziugorje. W swojej przemowie zachęcał on i motywował małych śpiewaków oraz ich dyrektorów. Program prowadziła Sanja Pehar. Po zakończeniu programu muzycznego wszystkie chóry śpiewały podczas mszy wieczornej o godz. 19-tej. Podstawowym zadaniem "Złotej harfy" jest odnowienie śpiewu liturgicznego, zachęcanie liderów chórów do współpracy, jak również wspieranie twórczego ducha kompozytorów. Pierwsza "Złota harfa" odbyła się w dniu 1 lipca 1984 r. w Kočerin w Hercegowinie i zgromadziła około 200 małych chórzystów. Inicjatywa organizacji zlotu wyszła od o. Mico Pinjuha, OFM, proboszcza z Kočerin. "Złota harfa" nie jest konkursem, tak więc wszystkie chóry niezależnie od ich prezentacji otrzymały wyrazy uznania za swój wysiłek. W tym roku "Złota harfa" odznaczyła się szczególnym wydarzeniem: obchodami dziesiątej rocznicy współpracy artystycznej kompozytora maestro Djelo Jasica z Medziugorja z trzema chórami: "Kraljica Mira", "Magnificat" i "Golubići Mira" kierowanym przez siostrę Slavicę Kozul. Djelo Jusic, który z tej okazji specjalnie przybył z Dubrownika otrzymał szczególne wyrazy uznania i wdzięczności za wykonywaną z oddaniem i pod natchnieniem pracę. Jako niespodziankę otrzymał on płytkę CD i śpiewnik "Ave Maria", z pieśniami religijnymi, które sam skomponował dla chórów z Medziugorja.