Stanowisko Kościoła wobec objawień z Medziugorja

 Aktualizacja: 15 maja 2019 r.:

Od tego roku, z godnie z decyzją papieża Franciszka, dozowolone są oficjalne pielgrzymki do Medziugorja jak poinformował wizytator Stolicy Apostolskiej dla Medziugorja abp. Henryk Hoser oraz nuncjusz apostolski w Bośni i Hercegowinie abp. Luigi Pezzuto.

Alessandro Gisotti rzecznik Stolicy Apostolskiej zauważył, że „biorąc pod uwagę znaczny napływ osób do Medjziugorja i liczne owoce łaski, które się narodziły, takie zalecenie świadczy o szczególnej uwadze duszpasterskiej Ojca Świętego, którą chce otoczyć to miejsce, by pogłębić i krzewić owoce dobra”. Watykański rzecznik poinformował, że dzięki decyzji papieża Franciszka wizytator apostolski będzie miał większą swobodę w ustanawianiu - w porozumieniu z ordynariuszami miejsc – relacji z księżmi odpowiedzialnymi za organizowanie pielgrzymek do Medjugorie, jako pewnymi i dobrze przygotowanymi osobami, oferując im informacje i wskazówki pomocne w owocnym prowadzeniu pielgrzymek.

 

 


 

Aktualne stanowisko Kościoła w kwestii objawień z Medziugorja zawarte jest w tzw. "Oświadczeniu z Zadaru". Treść Oświadczenia Konferencji episkopatu Jugosławii 9 - 11. kwietnia 1991 r, została odpowiednio wyjaśniona przez wielu autorytetów Kościoła, gdyż formuła jakiej użyto: "Non constat de supernaturalitate" była błędnie interpretowana przez wiernych.

 

     Formuła ta oznacza, że na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań nie można jednoznacznie stwierdzić charakteru nadprzyrodzonego zjawisk zachodzących w Medziugorju, ale nie wyklucza się, że zjawiska te mogą mieć taki właśnie charakter.

Jeden z hierarchów kościelnych, Kardynał Schönborn przypominając stanowisko Kościoła wobec objawień, 1.11.2004 stwierdził:

"Jakie jest stanowisko Kościoła wobec Medziugorja? Jest ono niezmienne od czasu pierwszego stanowiska wypracowanego przez Konferencję Episkopatu byłej Jugosławii. Kongregacja Nauki i Wiary, której jestem członkiem, potwierdziła je, z tego co wiem, dwukrotnie listami Sekretarza Kongregacji.

Formuła, którą posłużyli się wówczas biskupi jugosłowiańscy, brzmiała non constat de supernaturalitate, to znaczy, że nie stwierdzono, iż zjawisko nadprzyrodzone: nie jest ani wykluczone, ani potwierdzone. Non constat. Nie jest to ani negacja, ani afirmacja nadprzyrodzoności.

Jaki stąd wniosek? Podwójny. Magisterium dwukrotnie to potwierdziło. Po pierwsze, nie są dozwolone oficjalne pielgrzymki do Medziugorja. Oficjalne, to znaczy, że choć nie można organizować pielgrzymki diecezjalnej do Medziugorja, nie jest zabronione udawanie się z pielgrzymką nieoficjalną. Po drugie, ci, którzy się udają do Medziugorja, mogą i powinni mieć opiekę duszpasterską. Te dwa punkty podkreślił biskup Bertone. Myślę, że to stanowisko jest bardzo jasne. Nie starajmy się przeciągać sprawy w żadną stronę, uszanujmy powściągliwość Magisterium Kościoła w stosunku do zjawiska, którego ostateczna ocena z pewnością nie zostanie wydana przed jego końcem. Kościół nie da carta blanche na prywatne objawienia, które nadal jeszcze mogą trwać"

zobacz także: