Spotkania w Medziugorju

Medziugorje

Dziennikarze stacji radiowej Mir Medziugorje rozmawiali z wieloma uczestnikami XX Międzynarodowego seminarium dla kapłanów w Medziugorju (06.7 – 11.7.2015). W seminarium, względnie rekolekcjach uczestniczy około 400 księży. Są zachwyceni tym, co dzieje się w Medziugorju i przyjadą ponownie.

Jednym z uczestników jest również franciszkanin Ignaz Domej (Austria). Pierwszy raz przyjechał do Medziugorja w 1983 r. i odtąd jego życie całkowicie się zmieniło. W Medziugorju zrodziło się i jego powołanie do bycia w klasztorze i powołanie kapłańskie:

“Kiedy zakończyłem studia w 1984 roku, byłem ponownie w Medziugorju. Poczułem wówczas w sobie, jak Jezus mnie wzywa: ’Przyjdź i naśladuj mnie.’ Seminarium dla kapłanów w Medziugorju jest czymś szczególnym, bo przynosi pokój.”

W seminarium już drugi raz uczestniczy Wielebny Mihael Kos z parafii Świętej Trójcy Turnašica, w biskupi Požega:

“To spotkanie wywarło na mnie takie wrażenie, że będę przyjeżdżać co roku. Takie spotkania pomagają duchownym rosnąć. Człowiek wypełnia się Bożą łaską. Wszystkim polecam przyjechać tutaj i doświadczyć bliskości żywego Boga i Matki Maryi. Medziugorje to miejsce spotkania z żywym Bogiem w modlitwie“.