Urodziny Matki Bożej

Medziugorje

Poprzez Jelenę Matka Boża wyraziła swoje pragnienie, by parafia obchodziła dwutysięczną rocznicę Jej urodzin 5 sierpnia 1984 r. Poprosiła o trzydniowe przygotowanie do tego święta:

Nie pracujcie w czasie tych trzech dni. Weźcie w swe ręce Różaniec i módlcie się. Poprzez wszystkie wieki poświęcałam się cała dla was. Czy nie będzie to dla was za dużo poświęcić dla mnie trzy dni?

Powiedział również, że to Jej pragnienie powinno być również przekazane Papieżowi i wszystkim chrześcijanom. Ojciec Tomislav pamięta, jak wiele łask otrzymała parafia w niedzielę 5 sierpnia, po trzech dniach postu i modlitwy. 70 kapłanów słuchało spowiedzi, były liczne nawrócenia. Wszyscy obecni doświadczyli wielkiej radości.

Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie, ks. Pietro Zorza