Procesja młodzieży w Medziugorju

 

Medziugorje

 

W niedzielę 2 sierpnia, po wieczornej Mszy Świętej, której przewodził ks. Filip Pavlović, pochodzący z przysiółka Bijakovići, a kazanie wygłosił ks. Ivan Filipović ze wspólnoty Cenacolo, rozpoczęła się  procesja młodzieży. Figurę Matki Bożej nieśli młodzi ze Szwajcarii. Procesji, podobnie jak w ubiegłym roku, przewodził o. Perica Ostojić, a podążała ona przed ołtarzem polowym kościoła pod wezwaniem św. Jakuba. Proboszcz parafii Medziugorje o. Marinko Šakota powiedział:

„Królowa Pokoju często powtarza „Jestem z Wami”. Tak jak ta figura jest teraz pośród nas tak i Ona jest już 34 lata pośród nas. Przez te lata wzywa nas po matczynemu, z miłością i cierpliwością do tego, abyśmy Ją naśladowali. Ona nam mówi: „Ja jestem Królową Pokoju i ja Wam wskaże drogę do pokoju!” Po trzech przedstawicieli z każdego kraju powoli szło za figurą Matki Bożej. Ci młodzi ludzie w procesji reprezentowali młodzież i ich kraj. Procesja podążała w kształcie serca, ponieważ Matka Boża uczy nas modlitwy sercem. Po przyniesieniu figury Matki Bożej na ołtarz rozpoczęła się Adoracja Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie. Śpiewał międzynarodowy chór i rozważane były słowa Matki Bożej.