Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2016 r.

Na ostatnim codziennym objawieniu, 12 września 1998 r., Matka Boża powiedziała Jakovowi Čoli, że będzie mieć objawienia jeden raz w roku, 25 grudnia, w Boże Narodzenie. Tak było również w tym roku. Objawienie rozpoczęło się o godzinie 14:20 i trwało 10 minut. Po tym, Jakov przekazał orędzie:

"Drogie dzieci! Dzisiaj, w tym dniu łaski w szczególny sposób wzywam was, abyście modlili się o pokój. Dzieci, przybyłam tutaj jako Królowa Pokoju i tyle razy wzywałam was, abyście modlili się o pokój. Ale, dzieci, wasze serca są niespokojne. Grzech uniemożliwia wam, abyście całkowicie otwarli się na łaskę i pokój, które Bóg pragnie wam ofiarować. Abyście żyli pokojem, moje dzieci, najpierw powinniście mieć pokój w waszych sercach i być całkowicie oddani Bogu i Jego woli. Nie szukajcie pokoju i radości w sprawach doczesnych, gdyż wszystko to jest przejściowe. Dążcie do prawdziwego miłosierdzia i pokoju, który pochodzi tylko od Boga i tylko tak wasze serca będą wypełnione prawdziwą radością i tylko w ten sposób będziecie mogli stać się świadkami pokoju w tym niespokojnym świecie. Ja jestem waszą matką i wstawiam się przed swoim Synem za każdego z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."