Odnośnie Portalu

Copyright © 2023 Medziugorje "Mir" - Polski Serwis Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Medjugorje e-cards

Zmarł wybitny mariolog, ks. prof. René Laurentin

ks. René Laurentin

19.10.1917 - 10.09.2017

10 września 2017 r., zmarł w wieku 99 lat ks. René Laurentin.

Urodził się 19 października 1917 w Tours. Kształcił się w Instytucie pw. Matki Bożej, a w wieku 17 lat rozpoczął studia w seminarium przy Instytucie Katolickim w Paryżu, przerwane wybuchem II wojny światowej. 8 grudnia 1946 przyjął w Paryżu święcenia kapłańskie. Był członkiem Papieskiej Akademii Teologicznej, wykładowcą wielu uniwersytetów. Brał udział jako ekspert w przygotowaniach do Soboru Watykańskiego II. Papież Benedykt XVI mianował go prałatem 30 kwietnia 2009.

Był najprawdopodobniej największym specjalistą w dziedzinie badań objawień maryjnych. Obiektem jego badań były nie tylko objawienia w Lourdes, Fatimie i Medziugorju, ale również mniej znane miejsca kultu maryjnego na świecie. Napisał ponad 160 książek o tej tematyce.

Mariolog przez kilkadziesiąt lat zajmował się prywatnymi objawieniami XIX i XX wieku – a owocem tych studiów jest książka wydana w języku polskim pt. Współczesne Objawienia Najświętszej Maryi Panny, Gdańsk 1995.

 

ks. René Laurentin

Był wielkim zwolennikiem objawień Matki Bożej w Medziugorju. Po przybyciu do Medziugorja, tak jak wielu innych miejsc objawień w świecie, występował z pozycji neutralnego badacza. Miał dostęp do źródeł bezpośrednich (np. nagrania wywiadów z widzącymi z 1981), bezpośredni kontakt z widzącymi, był świadkiem ich zachowania w tych chwilach, gdy objawiała im się Gospa. Wynikiem przeprowadzonych badań, jest wiele publikacji na temat fenomenu.

ks. René Laurentin

Inicjował i brał udział w dokładnych, wieloaspektowych badaniach nad fenomenem ekstaz widzących, czego świadectwem jest praca Etudes médicales et scientifiques sur les apparitions de Medjugorje, Paris 1985; zob. tez wersja w jęz. polskim: Studia medyczne i naukowe nad objawieniami w Medjugorje, Paris 1985 (współautor: prof. Henri Joyeux).

ks. René Laurentin

Szczególne znaczenie w badaniach nad fenomenem z Medjugorja ma książka: La Vierge apparait-Ellea Medjugorje?, wersja w jęz. polskim: Czy Maryja Panna ukazuje się w Medjugorju?, gdyż w sposób dogłębny i obiektywny przedstawia analizowane wydarzenia. To właśnie tę pracę czytał nasz rodak Jan Paweł II i ona wywarła na nim bardzo duże wrażenie. Po lekturze tej książki Ojciec Święty powiedział: „Medjugorje jest kontynuacją Fatimy".

Wszyscy, którzy go spotkali podczas ostatnich lat, ujrzeli w nim świętego człowieka. Bogu dziękujemy Bogu przez całe życie i powierzamy się Jego wstawiennictwu.