Wywiad z o. Svetozarem Kraljevićem


Wywiad: o.Svetozar Kraljević, Dyrektor Matczynej Wioski

 

     Matczyna Wioska jest instytucją mającą na celu kształcenie oraz opiekę nad dziećmi i młodzieżą, istnieje ona od 1993 roku w Bijakovići w parafii Medziugorje. Jej założycielem był o. Slavko Barbarić. Obecnym dyrektorem Matczynej Wioski jest ojciec Svetozar Kraljević. Rozmawialiśmy z nim o Świętach Bożego Narodzenia w Matczynej Wiosce oraz o minionym roku.

 

     Ojcze Svetozarze, jak przygotowuje się Ojciec na Święta Bożego Narodzenia w Matczynej Wiosce?

 

     Ojciec Svetozar: Jest kilka spraw. Dzieci starają się tak dobrze jak tylko mogą ukończyć semestr w szkole, starają się uzyskać dobre oceny. Jest też kilka praktycznych problemów do rozwiązania. Rozmawialiśmy o tym, które dzieci powinny iść do domu na Święta, kto nie powinien iść do domu na Święta, kto może, kto nie może ... Musimy również zdecydować, którzy współpracownicy zostają, by sprawowali nad nimi opiekę podczas tych wolnych dni. To jest całkiem złożona organizacja. Nasz zespół pracował intensywnie podczas ostatnich dni.

 

     Jak wyglądał ostatni rok w Matczynej Wiosce?

 

     Ojciec Svetozar: Był pełen życia, pełen wydarzeń. Kiedy mówimy Matczyna Wioska mamy na myśli Dziecięcą wioskę z 54 dziećmi, ale również mamy na myśli przedszkole, Wspólnotę Miłosiernego Ojca, Wspólnotę Matki Kryspiny dla bezbronnych kobiet z problemami. Jest jedna szczególna kobieta oraz jej dwoje dzieci z Ljubuški, która, w co wierzę, zasługuje na lepsze Święta Bożego Narodzenia niż poprzednio. Była z nami przez dwa miesiące, a był to jej sposób, by powiedzieć swojemu mężowi: "Idź i bądź wyleczony z nałogu alkoholowego, idź i zmień swoje życie", a podczas tych dwóch miesięcy on rzeczywiście uświadomił sobie, że musi zmienić swoje życie. Tego roku, po raz pierwszy od wielu lat, rodzina ta będzie spędzała Święta bez alkoholu. Są inne osoby, kobiety, matki, dzieci, które będą miały czyste, duchowe, Boże Święta. Są również chłopcy, którzy nie spędzą Świąt na ulicy.

 

     Co jest dla ojca najważniejsze w pracy z dziećmi?

 

     Ojciec Svetozar: W Dziecięcej Wiosce cały ten czas staramy się w praktyce organizować dzienne życie w sposób znaczący i twórczy. Telewizja nie może wypełniać życia w sposób znaczący. Organizujemy zajęcia ze śpiewu i zajęcia artystyczne oraz oczywiście szkolne i sportowe. Zawsze zwracamy uwagę na modlitwę. Ostatnio ktoś mi powiedział: "Jeśli poszukujemy szczęścia dla nas samych nigdy nie znajdziemy go. Jeśli szukamy szczęścia dla kogoś innego, jeśli próbujemy uszczęśliwić drugą osobę wtedy również znajdziemy szczęście dla nas samych i również dla innych osób". Na ten sposób chciałbym życzyć wszystkim dobrego, błogosławionego i świętego Bożego Narodzenia!

 

   Dragana Dugandžić i Ivana Zovko