Coroczne objawienie dla Jakova Čolo

Na ostatnim codziennym objawieniu, 12 września 1998 r., Matka Boża powiedziała Jakovowi Čoli, że będzie mieć objawienia jeden raz w roku, 25 grudnia, w Boże Narodzenie. Tak było również w tym roku. Objawienie rozpoczęło się o godzinie 13:38 i trwało 9 minut. Po tym, Jakov przekazał orędzie:

"Drogie dzieci! W ten dzień łaski wzywam was do miłości. Dzieci, Bóg niezmiernie was kocha i dlatego dzieci, pełni ufności – nie patrząc wstecz i bez lęku – w pełni oddajcie Mu wasze serca, aby Bóg napełnił je swoją miłością. Nie bójcie się wierzyć Jego miłości i miłosierdziu, bo Jego miłość jest mocniejsza od wszelkiej waszej słabości i lęku. Dlatego dzieci moje, pełni miłości w swoich sercach zaufajcie Jezusowi i powiedzcie mu swoje «tak», bo On jest jedyną drogą, która prowadzi was do Ojca Wiecznego."