Nowa strona internetowa

25 lipca 2019 r. została uruchomiona nowa witryna http://medziugorje.pl/ propagująca orędzia Matki Bożej i obejmująca kilka nowych inicjatyw.

Główną inicjatywą jest prowadzenie 33-dniowych rekolekcji poświęcenia siebie Jezusowi przez Niepokalane serce Maryi wg. doktryny św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Jednakże każdy dzień rekolekcji zawiera oprócz innych treści, orędzia Matki Bożej. Rekolekcje są prowadzone za pośrednictwem maili, a w przyszłości także i telefonów komórkowych.

Drugą inicjatywą, którą zajmuje się zespół prowadzący wraz z Fundacją Maryi Matki Pięknej Miłości jest koordynowanie publikacji orędzi Matki Bożej na ulicach polskich miast. Materiały na ten temat są także dostępne na platformie Facebook. Zapraszamy do wsparcia tego projektu.

  • b1
  • b2

W przyszłości planowane jest otworzenie kilku nowych działów ściśle związanych z wezwaniami zawartymi w orędziach Matki Bożej.