Program Liturgii Triduum Paschalnego

medjugorje

 

Wielki Czwartek (9 kwietnia) - Dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Tego dnia celebrowana będzie tylko jedna, wieczorna Msza święta. Rano nie będzie odprawiana żadna Msza św., ani też nie będzie spowiedzi. Eucharystia jest najcenniejszym skarbem jaki Jezus pozostawił nam, dlatego też tego dnia każdy powinien w niej uczestniczyć.

O godzinie 17.00 odmówiony zostanie Różaniec, a o godzinie 18 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. Ostatniej Wieczerzy. Po Mszy św. odbędzie się Adoracja Eucharystyczna, która będzie trwała do godziny 24.00 Do zagranicznych pielgrzymów: popołudniowe Msze św. odprawiane będą w grupach językowych.

 

Wielki Piątek (10 kwietnia) - rano nie obowiązuje żaden program modlitewny w Kościele. Droga Krzyżowa dla parafian i chorwackich pielgrzymów na górę Krizevac odbędzie się o godzinie 11 rano. Po południu, o godzinie 17.00 zostanie odmówiony Różaniec, a o godzinie 18 sprawowana będzie liturgia Wielkiego Piątku, połączona z adoracją Krzyża.

Tego dnia, Krzyż powinien być w centrum naszych rozważań. Zadbajmy o to by tego dnia nie było hałasu i śpiewów. Wielki Piątek jest dniem ścisłego postu i wstrzemięźliwości.

NB: Zgodnie z zaleceniami naszej diecezji ofiary z tego dnia są przeznaczone na pomoc Ziemi Świętej.

Do zagranicznych pielgrzymów: poranna Droga Krzyżowa zgodnie z grupami językowymi. Popołudniowa liturgia Męki Pańskiej również zgodnie z grupami językowymi.

 

Wielka Sobota - Wigilia Paschalna (11 kwietnia) - rano nie obowiązuje żaden program modlitewny w Kościele. Różaniec odbędzie się godzinie 20, natomiast Wigilia Paschalna o godzinie 21.00

Do zagranicznych pielgrzymów: pierwsza część Wigilii Paschalnej - liturgia Słowa - sprawowana będzie po południu w grupach językowych, a w części Eucharystycznej Wigilii wszyscy będą uczestniczyć razem o godzinie 21.00