JE Eduardo Horacio García

Medjugorje

 

     Biskup Eduardo Horacio García, pomocniczy biskup w Buenos Aires, był w Medziugorju wraz z grupą pielgrzymów z Argentyny na początku października 2008 r. Biskup Garcia urodził się w 1956 r. i jest biskupem od 5 lat. Marija Stegnar, "argentyńska" Chorwatka, która regularnie przyjeżdża do Medziugorja od wielu lat, towarzyszyła tej pielgrzymce.

- Księże biskupie, powiedz proszę dlaczego udałeś się z pielgrzymką do Medziugorja?

Grupa katolików zaprosiła mnie, a ja zaakceptowałem zaproszenie. Myślałem o nim tylko przez 2 minuty. Nie jestem tutaj z powodu wycieczki, chodzi mi przemienienie. Przyjechałem by zobaczyć, i przekonałem się, że jest to miejsce łaski, modlitwy, wyciszenia, ale przede wszystkim miejsce Adoracji Najświętszego Sakramentu. To jest właśnie to co przemówiło do mnie najbardziej - ludzie przed Najświętszym Sakramentem. Myślę, że właśnie przebudzenie, odnowa wiary jest największym cudem, którego dokonała Matka Boża.

- Czy istnieje różnica pomiędzy Medziugorjem a innymi sanktuariami Maryjnymi ?

Wszędzie, jest modlitwa, wszędzie sprawowana jest Msza święta, ale tutaj jest góra Objawień, Križevac, a przede wszystkim - Adoracja. Adoracja jest znakiem naszych czasów. To jest tutaj wyjątkowe. Ludzie przychodzą późnym wieczorem, przychodzą na adoracje w nocy. To jest miejsce gdzie, wewnętrzne rany są uzdrawiane.

- Czy zauważył Biskup jakieś oznaki obecności Matki Bożej?

Owoce są znakami. Miłość do Maryi, miłość w momencie oczekiwania na Objawienie , radość..... to wskazuje na obecność Maryji. Ludzie szukają pokoju. Orędzia z Medziugorja prowadzą do pokoju. To są proste orędzia dla wszystkich. Prosta wiara, miłość, radość. Radość, aby wierzyć, radość, aby kochać, radość, aby dzielić się z innymi. Brak mi slow do opisania tego.

- Czy spowiadał biskup będąc w Medziugorju?

Tak. Spowiadałem zarówno tych, którzy nie byli u spowiedzi 30 lat jak i tych co byli 3 dni temu.

- Jakie jest znaczenie Medziugorja dla Kościoła powszechnego dziś?

To jest miejsce łaski dla całego Kościoła. Otrzymuje się tu w szczególny sposób łaskę modlitwy i Adoracji. Prowadzi to do wewnętrznej przemiany, która możne być widoczna w codziennym życiu. To udziela się wielu ludziom. W Argentynie coraz więcej młodych ludzi poszukuje Adoracji, która prowadzi do wewnętrznej modlitwy. Życie bez życia wewnętrznego, nie jest życiem. Podczas Adoracji spotykamy Chrystusa, który nas przemienia. Byłem pod wrażeniem powszechności z Medziugorja. Maryja zaprasza wszystkich ludzi wszystkich krajów, a także wzmacnia naszą wiarę. Tutaj możemy doświadczyć "globalizacji wiary" i powszechnego braterstwa. Apostołowie poszli na cały świat. W ten sposób Kościół rósł.

- Czy był biskup obecny podczas objawienia?

Dziś rano ludzie, zaczęli gromadzić się około czwartej rano by być obecnymi podczas objawienia z Mirjaną. Modliłem się

każdego dnia w specjalnej intencji. Dziś modliłem się za kapłanów. Bylem na objawieniu i podczas niego czułem jak gdyby Maryja powiedziała mi: "Ja opiekuję się wami". Kiedy, po objawieniu, Mirjana powiedziała, że Matka Boża zaprasza w wyjątkowy sposób do modlitwy za kapłanów, byłem głęboko poruszony. Bóg mówi do nas.

- Czy spotkał się biskup z widzącymi?

Spotkałem się z Vicką. Poprosiła mnie o błogosławieństwo i to zrobiło na mnie wrażenie. Bylem też pod wrażeniem jej normalności, prostoty i radości. - Widzący są w związkach małżeńskich... Tak. Boża obecność może być doświadczana w zwykłym, codziennym życiu.

-Interesujący jest fakt, że świeccy są silnie zaangażowani w organizowanie pielgrzymek do Medziugorja, ponieważ kapłani i biskupi nie mogą tego czynić.

Bóg przemawia. Musimy otworzyć nasze serca i słuchać Go. Jeśli jest to Boże dzieło, to ono pozostanie. Jeśli natomiast nie pochodzi od Boga, ustanie samoistnie. Kiedy ludzie modlą się o wewnętrzną przemianę pozwólmy im kontynuować.

- Czy Bóg dałby tak wiele łask gdyby te wydarzenia były oszustwem ?

Papież osobiście powiedział, że chce przybyć do Medziugorja. To jest akceptacja Medziugorja.

 

Rozmawiała Lidija Paris