JE Kardynał František Tomašek

 

Kardynał František Tomašek, Praga, Czechy

 

      Bardzo znany kardynał praski František Tomašek wyraził swoje zdanie na temat fenomenu Medziugorja w następujący sposób:

 

"Uważam, że jesteśmy dłużni również wydarzeniom w Medziugorju część tej wielkiej naszej religijnej wiosny, którą Bóg podarował nam przez Maryję. Modlitwa i post, wiara i nawrócenie oraz wezwanie do pokoju mogą pochodzić jedynie od Boga. Spotkałem wielu ludzi, którzy pielgrzymowali do Medziugorja. Są pełni nadziei oraz woli dawania świadectwa i życia wiarą. Znam wiele grup osób wierzących, które dały mi świadectwo, że modlą się i poszczą i że zaczęły to czynić w Medziugorju. Naród jest głodny i spragniony Słowa Bożego. Więc, gdy ludzie w jakikolwiek sposób postawią mu przeszkodę wtedy Bóg zatroszczy się w inny sposób, aby znaleźć i zgromadzić swoje dzieci. Jestem bardzo wdzięczny Bogu za Medziugorje. A ono pięknie się łączy z siedemdziesiątą rocznicą objawień fatimskich i Rokiem Maryjnym. Po prostu, słyszę wiele, ale ciągle chciałbym więcej słyszeć na temat Medziugorja. Och, jak chętnie pielgrzymowałbym do Medziugorja i tam bym się napoił nową nadzieją. A tego samego pragnęłoby wielu moich wiernych".

 

Slavko Barbarić, Razgovori, Duvno, 1990 r.