JE Kardynał Franjo Kuharič

Kardynał Franjo Kuharič, Zagrzeb, Chorwacja

 

Medziugorje

 

W 1992 r. 15 stycznia kardynał Franjo Kuharič dokonuje uroczystego aktu poświęcenia Chorwacji Niepokalanemu Sercu Maryi. Przy tej uroczystości powiedział:

 

"... Matka Boża ... jako Królowa Pokoju wezwała nas w Medziugorju do nawrócenia i pokoju ... w Jej orędziach do Kościoła i świata Najświętsza Maryja Panna wzywa nas słowami Jezusa: "Czas się wypełnił!". ...Teraz pragniemy się Jej zawierzyć, oddać i ofiarować się Jej, Królowej Pokoju!"

 

"... Ludzie, którzy wierzą i przekonani są w swoim sumieniu, że z pomocą orędzi Matki Bożej, które daje w Medziugorju mogą innych ludzi motywować do dobra - do nawrócenia i pokoju, mogą to czynić. To jest kwestia sumienia".

 

"Gebetsaktion" nr 25, 1992

 

Kolejna wypowiedź kardynała na temat Medziugorja brzmi:

"My biskupi po trzyletniej pracy w Komisji przyjęliśmy Medziugorje jako miejsce pątnicze, jako sanktuarium. To znaczy, że nie mamy nic przeciwko jeżeli ktoś oddaje cześć Matce Bożej w sposób, który jest zgodny z nauką i wiarą Kościoła... Dlatego pozostawiamy to dalszym studiom. Kościołowi się nie spieszy".

 

"?Glas Koncila", 15 sierpnia 1993 r.