JE Nicolas Hakim

 

Nicolas Hakim, Trypolis, Liban

 

Medziugorje

 

Od 28 maja do 2 czerwca w Medziugorju przebywał Nicolas Hakim, generał melkickiego zakonu bazylianów Szueritów. Oto jego wypowiedź:

 

"Przyjechałem do Medziugorja jako pierwszy generał z zakonu Szueritów, by poświęcić Przenajświętszej Dziewicy swoje serce, myśli, istotę i cały nasz zakon. Przyjechaliśmy tu na rekolekcje, odnowić ducha i duszę, tak byśmy mogli lepiej żyć i lepiej się modlić w klasztorach, pracować w parafiach i w szkołach. Byśmy lepiej mogli żyć naszymi ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wysłuchałem świadectwa wizjonera Ivana Dragicevicia, a teraz pragnę przeczytać książki o. Slavka Barbaricia OFM. Największe wrażenie wywarła tu na mnie miłość, która nie ma granic. Matka Boża kocha nas jako swoje dzieci, nie patrząc na nasze grzechy i słabości. Dla niej jesteśmy jej ukochanymi dziećmi. Trzeba dziękować Bogu i Matce Bożej, trzeba żyć pojednaniem, przyjąć pokutę i pokój wewnętrzny. Ludzie tu żyjący na pewno są szczęśliwi. Oczywiście zawsze są jakieś przeszkody. Diabeł atakuje miejsca gdzie jest Matka Boża. Byliśmy atakowani, bo zdecydowaliśmy się pojechać do Medziugorja. Nagabywano nas dlaczego nie jedziemy gdzieś indziej. Szatan zawsze atakuje dobroć ludzką. Jeżeli pragniesz czynić dobro i być blisko Boga wielu będzie przeciw tobie. Powiem wszystkim: pojedź i zobacz. Odczułem tu żywą obecność Przenajświętszej Dziewicy. Ona jest wszędzie, ale tu jest obecna w szczególny sposób. Odczułem pokój, prostotę, widziałem miłość we wszystkich sercach, widziałem niebo na ziemi, gdzie owce żyją z wilkami. Służba kapłanów pracujących w Medziugorju ma wymiar Boży. Maryja wymaga od nich by służyli pielgrzymom, kapłanom i chorym. To jest bardzo ważna służba. Dają dobry przykład przez prowadzone modlitwy i sposób w jaki spotykają się z ludźmi. Niech będą dobrym przykładem, niech się modlą, by Bóg i Matka Boża zapewnili im zdrowie, by mogli owocnie pracować. Byłem na grobie o. Slavka. on jest również ich patronem. Niech polecają się jego modlitwie".

 

Bulletin, nr 163, 26 czerwca 2001