JE Julio Ojeda Pascual

 

Julio Ojeda Pascual, San Ramon, Peru

 

Medjugorje

 

Biskup Julio Ojeda Pascual, przebywający w Medziugorju od 4 do 6 lipca wyraził się następujący sposób:

 

"Jestem szczęśliwy i wzruszony, że mogłem przybyć również do tego kraju. Po raz pierwszy o objawieniach Matki Bożej dowiedziałem się dzięki gazecie, którą dał mi o. Gerard, a potem i inni kapłani franciszkańscy, pracujący w Peru. Dla mnie było to coś niezwykłego, stąd mój początkowy sceptycyzm, ale widziałem nawrócenia i to zrobiło na mnie największe wrażenie. Przybyłem tu dzięki zagrzebskim franciszkanom, którzy zachęcili mnie do wizyty. Pojawiła się okazja, by przyjechać do Medziugorja, więc z niej skorzystałem. Widzę tylu ludzi, którzy tu przybywają i pragną zbliżyć się do Jezusa poprzez Maryję. Dziękujemy Bogu za to, że dał nam Maryję, którą czcimy jako Matkę Bożą i która zawsze prowadzi nas do Jezusa.

 

Przyroda jest tu bardzo piękna, roślinność i kamieniste wzgórza, stanowią bodziec dla przeżyć duchowych. Jest to obraz człowieka grzesznego, twardego jak kamień, ale z którego ma wyrosnąć roślina z pomocą łaski Bożej. Wierzę w łaskę modlitwy na duchowej drodze człowieka do Boga. To pielgrzymowanie może wyprosić tę łaskę - aby było więcej pracowników przy Bożych żniwach - Żniwo jest wielkie, a robotników mało. Do wielu miejsc niektórzy ludzie udają się motywowani wiarą, a inni ciekawością. Tutaj zamiast zaspokoić swoją ciekawość znajdują coś innego. Znajdują przykład. Jest tu wiele nawróceń, które mogą zaowocować powołaniami do życia duchowego: kapłańskiego, zakonnego, aktywnego świeckiego...

 

Po powrocie do domu opowiem o tym co widziałem i przeżyłem, aby ludzie przybywali tu z rzeczywistymi zamiarami odbycia pielgrzymki. W Medziugorju panuje atmosfera pielgrzymkowa, porządek i modlitwa. Nie widzę tu nic negatywnego. Wynoszę pozytywne wrażenia. Widziałem ludzi, którzy modlą się w wielkim skupieniu, a otoczenie jest sprzyjające.

 

Niech Matka Boża zawsze będzie z nami i to nie tylko w wyjątkowych dniach pielgrzymki. Bądźmy wierni w swoim życiu codziennym wobec tego do czego prowadzi nas Matka Boża."

 

Bulletin nr 177, 26 sierpnia 2002