JE Gerard Anton Żerdin

 

Gerard Anton Żerdin, San Ramon, Peru

 

Medziugorje

 

     Jego ekscelencja Gerard Anton Żerdin w następujący sposób wyraził swoje zdanie na temat Medziugorja:

"O medziugorskich wydarzeniach czytaliśmy w gazetach, odwiedzali nas ludzie, którzy pokazywali nam materiały dotyczące zachodzących tu wydarzeń i szczególnie wzruszyło nas pragnienie ludzi, którzy aby przybliżyć się do Boga chcą wykorzystać wszelką okazję. Zobaczyli, że drzwi do Boga są otwarte, zbliżyli się i szukają łaski, chcą przemienić swe życie. To jest wielka wartość. Tego pragniemy: poprzez sakramenty być coraz to bliżsi Bogu, przeobrazić się, zmienić się na lepsze, być bardziej chrześcijańscy. Przybyliśmy, żeby zobaczyć, ale przede wszystkim aby przeżyć. Wczoraj byliśmy na Mszy św., a dziś na wzgórzu rozważaliśmy nasze powołanie, naszą pracę misyjną, prosiliśmy Boga i Matkę Bożą, aby posłali nam misjonarzy, robotników, których potrzebujemy, aby Słowo Boże mogło dotrzeć aż na krańce świata. Z Peru nie jest łatwo tu dotrzeć, ludzie mają zbyt małe środki na takie podróże. W Peru mamy swoje centra pielgrzymkowe, szczególnie te znaczone przez krzyże. Znane jest nabożeństwo do Jezusa Ukrzyżowanego, na obrazku z Maryją obecna jest również Trójca Przenajświętsza. Ten obrazek służy nam do katechezy. Ludzie przygotowują wielkie procesje, które służą nam pomocą w głoszeniu Słowa Bożego. Zachęcają do sakramentu pojednania i nawrócenia. Mieszkańcy Peru są do tej formy przywiązani i łączą się z nią popularne zwyczaje folklorystyczne. Tu nie ma atrakcji turystycznych. Ludzie poprzez pielgrzymkę, poprzez modlitwę chcą przybliżyć się do Boga. Przykład innych jest motywacją do nawrócenia."

 

Bulletin nr 177, 26 sierpnia 2002