JE Dr Franc Kramberger

 

Dr Franc Kramberger, Maribor, Słowenia

 

W swojej homilii podczas Mszy św. biskup Mariboru w Słowenii, powiedział:

 

"Pozdrawiam was, czciciele i pielgrzymi medziugorskiej Pani. W szczególny sposób pozdrawiam naszego szanownego gościa o. Jozo Zovko, który przybliżył nam tajemnicę Medziugorja. Medziugorje to nie tylko nazwa wioski w Bośni i Hercegowinie, lecz miejsce łaski, gdzie w szczególny sposób objawia się Matka Boża. Jest to miejsce Bożego miłosierdzia, święte miejsce, gdzie powstają upadli i gdzie wszyscy pielgrzymi znajdują prowadzącą gwiazdę, która wskazuje im nowy kierunek w życiu. Gdyby moja diecezja, cała Słowenia i cały świat stał się Medziugorjem nie byłoby takich wydarzeń, jakie mają miejsce w ostatnich miesiącach."

 

Bulletin nr 169 26 grudnia 2001