JE Deogratias Byabazaire

 

Deogratias Byabazaire, biskup z Hoine

 

O swoich medziugorskich przeżyciach mówi:

 

"Spędziłem tydzień w Medziugorju i odczułem, że panuje tu szczególna atmosfera modlitwy, pokoju i przyjaźni. Spotkałem wielu ludzi, którzy naprawdę się modlą lub poszukują modlitwy. Byłem na Križewacu i na Podbrdo. Bałem się wejścia na górę. Czułem się naprawdę szczęśliwy, gdy dotarłem na sam szczyt. Obie góry były dla mnie pięknym przeżyciem. Modliłem się i widziałem wielu modlących się i wspinających się boso. Głębokie wrażenie wywarła na mnie wieczorna Msza św. Kościół był pełen co wieczór, chociaż wielu ludzi siedziało na zewnątrz. Mimo, że nie rozumieli języka, wszyscy byli głęboko skupieni na modlitwie. Najpiękniejszym jednak momentem w wieczornym programie modlitewnym jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Widziałem wielu spowiadających kapłanów i rzesze wiernych pragnących przystąpić do sakramentu pojednania. Byłem obecny na objawieniu. Mam głębokie przeświadczenie, że jest to wiarygodne spotkanie. Rozmawiając z widzącymi zrozumiałem, że są to osoby dojrzałe i szczere. Po powrocie do domu będę podkreślał, że orędzie Matki Bożej jest proste i dzięki swej prostocie przenika do serc Jej dzieci."