JE Donald William Montrose

Donald William Montrose, Stockton, USA

 

Przed Wielkanocą po raz kolejny do Medziugorja przyjechał biskup Donald William Montrose. O to co powiedział:

 

"Po raz pierwszy przyjechałem do Medziugorja zanim jeszcze zostałem biskupem pomocniczym. Teraz jestem tu dzięki zaproszeniu grupy pielgrzymów. Odczuwam tu szczególną obecność Matki Bożej. Widzę, że wielu wiernych, którzy odwiedzili Medziugorje wraca z odnowioną wiarą, odnowionym doświadczeniem modlitwy, postu, spowiedzi, Mszy św. i adoracji. Lud wierny Maryi, wierny jest również Kościołowi. Pobożność maryjna jest bardzo ważna. Moje przesłanie dla was w parafii Medziugorje brzmi: żyjcie orędziami, kochajcie Maryję, kochajcie Eucharystię, nie zaniedbujcie spowiedzi św., znajdźcie czas na modlitwę i odmówcie codziennie przynajmniej jedną dziesiątkę różańca. Obiecuję wam swoją modlitwę i błogosławieństwo. Szczególnie pragnę się modlić za franciszkanów, gdyż w Medziugorju dzieją się wielkie rzeczy i na franciszkanach spoczywa duża odpowiedzialność. Wiem o wszystkich waszych problemach trudnościach, lecz wytrwajcie w dobrym".

 

"Press Bulletin", 89, kwiecień 1998