JE Msgr Nguyen Quang Tuyen

 

Msgr Nguyen Quang Tuyen, Biskup Bac Ninh, Wietnam

 

Między 16 a 18 marca w Medziugorju przebywał wietnamski biskup Nguyen Luang Tuyen. Jego wypowiedź na temat Medziugorja:

 

"...Chcieliśmy przyjechać do tego miejsca, w którym Matka Boża wzywa do nawrócenia, a szczególnie do czczenia Najświętszego Sakramentu i modlitwy o pokój. Proszę, abyście się modlili w intencji katolików w Wietnamie, aby mogli wzrastać w wierze, mądrości i pokoju".

 

Bulletin nr 173, 26 kwietnia 2002