JE Franc Rode

 

Franc Rode, Lublana, Słowenia

 

Medziugorje

 

O. Slavko Brabarić, i przekazując orędzia Królowej pokoju w Chorwacji i Słowenii spotkał się z arcybiskupem Francem Rodem. Podczas szczerej rozmowy zapytał go czy wie ilu Słoweńców pielgrzymuje do Medziugorja i jakie jest jego stanowisko. Arcybiskup odpowiedział:

 

"Pewnego dnia biskup Pescary zapytał Papieża co należy zrobić z ludźmi, którzy udają się do Medziugorja? Papież odpowiedział pytaniem: A co ludzie tam robią? Biskup na to: Modlą się, pokutują! Papież wtedy odpowiedział krótko: Więc pozwól ludziom, niech tam jadą!" O. Slavko zapytał arcybiskupa czy jest to również jego stanowisko. Arcybiskup z uśmiechem odpowiedział: "TAK"

 

"Press Bulletin" 67, 18 lipca 1997