JE Andre - Mutien Leonard

 

Andre-Mutien Leonard, Namur, Belgia

 

Krótka wypowiedź jego ekscelencji na temat Medziugorja:

 

"Kościół nie ogłosił jeszcze swojego oficjalnego stanowiska w związku z objawieniami medziugorskimi. W modlitwie i zaufaniu czekamy na nie. Odwiedziłem Medziugorje. Przyjechałem, zobaczyłem i przekonałem się, co do wiarygodności tego, co się tam dzieje. Każde objawienie Maryi jest otwieraniem się Nieba wobec Ziemi. Na mnie osobiście wielkie wrażenie zrobiła wytrwałość, z jaką Maryja przemawia w naszych czasach. Czasami ktoś się pyta: Jak możliwe są tak długotrwałe objawienia? Albo: Ile Maryja mówi? Ja osobiście nie mam jakichś wcześniej utrwalonych wyobrażeń o tym ile i jak Maryja miałaby mówić. Sam do siebie mówię, że Maryja może puka do naszych drzwi przez niezwykłą wytrwałość, właśnie dlatego, że w naszych czasach istnieją wielkie i naglące potrzeby. Wytrwałość Maryi traktuję jako bodziec do naszego nawrócenia. Owoce medziugorskie są błogosławionymi owocami. Często ludzie zwierzają mi się przekazując mi swoje doświadczenia, o których mogę poświadczyć, że są to przeżycia bogate w owoce nawrócenia, odkrywanie modlitwy, miłości, pokoju, pokory oraz powrotu do Boga".

 

"Glas Mira" , IV, (1995) nr 12 s.6