JE Fabio Betancourt Tirado

Fabio Betancourt Tirado, Manizales, Kolumbia

 

     Arcybiskup z Kolumbii odwiedził Medziugorje w szesnastą rocznicę objawień. Oto jego świadectwo:

 

"Nazywam się Fabio Betancourt Tirado. Jestem arcybiskupem w Minzales, w Kolumbii. Przybyłem tu wraz z grupą czterech kapłanów i 52 wiernych. Po pielgrzymce do Ziemi Świętej zdecydowaliśmy się odwiedzić te strony, szczególnie medziugorskie sanktuarium. Zatrzymaliśmy się w drodze do Rzymu, gdzie 29 czerwca przyjmę pastorał arcybiskupa. Jestem tutaj pierwszy raz. Odczuwam tu Bożą obecność. Jest to ta sama obecność, którą odczuwałem w innych sanktuariach maryjnych, np. w mojej ojczystej Kolumbii, a także w innych krajach: w Fatimie, Lourdes, i Loreto. Czuję łaskę Bożą darowaną wiernym za pośrednictwem Świętej Matki, Dziewicy Maryi. Widzę wiele dzieci i młodzieży, dorosłych i starszych, przychodzących modlić się do Dziewicy Maryi. Oddają Jej swe potrzeby, swoje problemy; pewni, że za Jej wstawiennictwem mogą przyjść do Pana. Nie zapoznałem się z całością medziugorskich orędzi. Jest pewne, że Dziewica Maryja wzywa do posłuszeństwa Panu. Mówi nam o pokoju i nawróceniu, a tego zawsze Bóg wymagał od człowieka i wymaga za pośrednictwem Kościoła. Matka Boża pragnie zgody i byłoby dobrze byśmy mogli odpowiedzieć pozytywnie na to wezwanie. Za pośrednictwem Dziewicy Maryi Pan ponownie wzywa byśmy się nawrócili i stali zwiastunami pokoju."

 

Press Bulletin nr 71, 13 sierpnia 1997 r.