JE Andre Fernand Anguile

Andre Fernand Anguile, Liberville, Gabon

 

     We wrześniu 1997 r. Medziugorje odwiedził arcybiskup Andre Fernand Anguile. Oto jego wrażenia po tygodniowym pobycie:

 

"Często przychodzili do mnie wierni, którzy byli w Medziugorju. Opowiadali mi o przeżyciach, przynosili książki i artykuły z gazet. W zeszłym roku pielgrzymi poprosili mnie, abym pojechał z nimi. Nie chciałem pojechać, gdyż wiem, że Medziugorje nie zostało jeszcze uznane przez Kościół. W tym roku przyjechałem z grupą pielgrzymów całkowicie świadomie jako osoba prywatna. Chciałem zobaczyć co się tu dzieje. Znam wiele dobrych owoców Medziugorja. Po powrocie do domów pielgrzymi stają się świadomymi wyznawcami Chrystusa, i to pod każdym względem. Teraz jest nam to bardzo potrzebne. Pierwszą rzeczą, która wywarła na mnie ogromne wrażenie był duch modlitwy panujący w Medziugorju. Spotykam pielgrzymów z całego świata. Modlitwy wieczorne pokazują ile i jak się tu modli. Pobożnie i gorliwie modlą się zarówno ludzie w kościele, jak i ci, którzy nie mogą wejść i stoją na zewnątrz. Spotykam wielu kapłanów; spowiadają godzinami i modlą się pobożniej niż zwykle. Szczególnie zachwyciło mnie mnóstwo modlących się i spowiadających młodych ludzi. Nietrudno odczuć obecność Boga i działanie łaski, dlatego można wierzyć w obecność Maryi. Wysłuchałem świadectw wizjonerów i uczestniczyłem w modlitwie z Ivanem podczas objawienia. Wizjonerzy niosą pokój i radość. Mówią prostymi słowami, a szczególne wrażenie wywarły na mnie słowa o modlitwie. Poleciliśmy się ich modlitwie i poprosiliśmy, by powierzyli Matce Bożej Gabon, cały naród i Kościół. Ogólne wrażenie jakie stąd wyniosłem jest naprawdę pozytywne. Ludzie przyjeżdżają tu i dużo się modlą. Odczuwa się atmosferę pokoju. Nie ma tu miejsca na turystykę. Odczuwam ducha i obecność Maryi."

 

Na pytanie: Co poleciłby ksiądz biskup wiernym, kapłanom i biskupom? - arcybiskup Anguile powiedział:

 

"Objawienia Maryjne są dobrym znakiem dla naszych czasów. Poprzez Medziugorje Maryja pragnie przygotować nas do trzeciego tysiąclecia i należy robić to czego Ona od nas wymaga. Jeżeli będziemy Jej słuchać będzie dobrze, a świat nie straci nadziei. Dobrze, że Matka Boża objawia się, a medziugorscy kapłani, wizjonerzy i lud trwają w wierze. Staliście się przykładem dla innych. Dzieje się tu wiele dobrego. Polecam się waszym modlitwom i obiecuję, że będę się modlił za was wszystkich. Po powrocie do kraju rozgłoszę, że byłem w Medziugorju i wezwę wszystkich, by więcej modlili się i pościli, abyśmy pozwolili Maryi wprowadzić nas w nowe czasy."

 

"Press Bulletin" nr 75, 8 października 1997