JE Paul Michael Boyle

Paul Michael Boyle, Mandeville, Jamajka

 

     W czerwcu 1999 r. do Medziugorja przybył biskup Paul Michael Boyle i tak opowiedział o swoich wrażeniach:

 

"Po raz pierwszy usłyszałem o Medziugorju od o. Gianniego Sgrevy już w 1985 r. Wielokrotnie próbował przywieźć mnie do Medziugorja gdy byłem generałem w Rzymie, ale nie przyjechałem. Kiedy opowiadał mi o swoich doświadczeniach byłem przekonany o wiarygodności tych wydarzeń. Gdy założył wspólnotę wtedy jeszcze lepiej zobaczyłem owoce w życiu młodych ludzi, którzy wstępowali do wspólnoty. Jako generał udzieliłem im zezwolenia z pełnym przekonaniem, że jest to dzieło Boże. Jestem przeświadczony, że jest to prawdziwy owoc Medziugorja. W szczególny sposób przekonałem się o tym, gdy biskup poprosił mnie bym udał się z pierwszą wizytą kanoniczną do wspólnoty. Gdy zostałem biskupem na Jamajce, przypomniałem sobie o tej wspólnocie i zaprosiłem ich aby tu przybyli. Wspólnota teraz żyje na terenie mojej diecezji i jest wielkim błogosławieństwem dla wszystkich. W chwili obecnej przebywa tam sześciu członków wspólnoty. Wszyscy wierni i księża, którzy znają tę wspólnotę są bardzo wzruszeni ich sposobem życia i pracy. Od kiedy wspólnota jest tu obecna, tzn. od pięciu-sześciu lat, chciałem przyjechać do Medziugorja. I oto jestem teraz po raz pierwszy, a jeżeli Bóg pozwoli nie będzie to moja ostatnia pielgrzymka. Byłem w Lourdes, Fatimie, Knock i Loreto. Pielgrzymi przyjeżdżają zarówno tam tak jak i tu. Na mnie szczególne wrażenie zrobiła radosna wiara, którą się tu żyje. W innych sanktuariach ludzie się modlą, ale nigdzie nie przeżywa się takiej radości modlitwy. Przeżyłem to również na spotkaniach z wizjonerami. Niestrudzenie będę mówił swoim wiernym o Medziugorju i postaram się przyjechać ponownie. O tym co przeżyłem będę dawał świadectwo również przed biskupami. Jeżeli ktoś nie wierzy, niech przyjedzie i zobaczy radość ludzi, którzy wierzą i niech posłucha świadectw młodych ludzi ze wspólnoty s. Elwiry, a uwierzy. Jeżeli pragniemy być szczęśliwymi, mieć nadzieję, musimy na modlitwie poznać Pana. Dlatego przyjedźcie i zobaczcie, a uwierzycie."

 

"Glas Mira" IX (2000)