JE Georges Riachi

Georges Riachi, Trypolis, Liban

 

Medziugorje

     Między 28 maja, a 2 czerwca 2001 r. w Medziugorju przebywał Georges Riachi Patriarcha Trypolisu w Libanie.

Jego ekscelencja powiedział:

 

"Przyjechałem do Medziugorja wraz z grupą zakonników z zakonu Szueritów, którzy poprosili mnie abym im towarzyszył. Powiedziałem: Oczywiście pojadę, miło będzie odwiedzić miejsce, w którym Matka Boża daje szczególne znaki! Jestem tu po raz pierwszy, ale już dawno słyszałem o Medziugorju. Kiedy zaczęły się objawienia byłem w Ameryce, a gdy zostałem biskupem Melkitów w Australii jeden z księży poprosił mnie o pozwolenie na wyjazd do Medziugorja. Powiedziałem mu: Jedź! Był bardzo zadowolony z pielgrzymki do Medziugorja i bardzo wzruszony. W jego kościele grupa modlitewna codziennie odmawia różaniec. Jego życie prywatne uległo zmianie. Po powrocie do Libanu jeden z księży również poprosił o pozwolenie na wyjazd do Medziugorja i on powrócił bardzo wzruszony. Jeden z księży, który był tu w zeszłym roku otrzymał pomoc i jego życie uległo przemianie. Ja przyjechałem po raz pierwszy.

Wiem, że Kościół jeszcze się nie wypowiedział oficjalnie, szanuję stanowisko Kościoła, lecz myślę że wbrew temu co się mówi dobrze jest pojechać do Medziugorja, bo człowiek może tu powrócić do Boga, przystąpić do spowiedzi, powrócić do Boga z pomocą Błogosławionej Dziewicy Maryi, stać się lepszym człowiekiem z pomocą Kościoła. Wiem, że od dwudziestu lat przyjeżdża tu wielu ludzi z całego świata. To samo przez się jest cudem i wielką rzeczą. Ludzie tutaj się zmieniają. Stają się bardziej oddani Bogu i Matce Bożej. Cudownie jest patrzeć na to z jakim szacunkiem ludzie przystępują do sakramentu komunii świętej i spowiedzi. Widzę długie kolejki wiernych czekających na spowiedź. Księża powinni tu mówić ludziom, by byli szczerzy z Panem Bogiem, by się przed nim otwarli.

Pragnę powiedzieć ludziom, by przyjechali do Medziugorja, bo Medziugorje jest znakiem. Księża w Medziugorju mają szczególną misję. Muszą być stale gotowi, bo ludzie tu przyjeżdżający oczekują czegoś wyjątkowego. Dlatego i wy zawsze bądźcie wyjątkowi. To wcale nie jest łatwe. Proście Matkę Bożą, by was prowadziła, was wszystkich księży, wszystkich odpowiedzialnych za Medziugorje. Niech wam pomoże dawać dobry przykład przed ludźmi przyjeżdżającymi tu z całego świata. To będzie znakiem wielkiego miłosierdzia dla ludzi."

 

Bulletin nr 163, 26 czerwca 2001