JE Jośe Dimas Cedeno Delgado

Jośe Dimas Cedeno Delgado, Panama, Panama

 

      Pod koniec kwietnia 1999r w Medziugorju przebywał arcybiskup Jose Dimas Cedeno Delgado z Panamy.

Oto fragment jego rozmowy z o. Slavko Barbariciem:

O. Slavko Barbarić: Proszę ks. biskupa o kilka słów o sobie.

Arcybiskup Jośe: Jestem arcybiskupem w Panamie, w Ameryce Łacińskiej. Jestem członkiem Konferencji Biskupów. Panamę zamieszkuje około miliona ludzi, a językiem oficjalnym jest hiszpański. Interesujący jest fakt, że była to pierwsza diecezja w całej Ameryce, teraz jest ich 8. Jestem 47 biskupem od czasu powstania diecezji. Nasz Kościół znajduje się w dobrej kondycji. Jest wiele powołań, a szczególnie ważne jest to, że działa wiele ruchów świeckich, a aktywność świeckich wnosi prawdziwego ducha w życie Kościoła. Mamy powody, by cieszyć się nadzieją na przyszłość.

O. Slavko Barbarić: Co ks. bp może powiedzieć na temat swego pobytu w Medziugorju?

Arcybiskup Jośe: przyjechałem po raz pierwszy do Medziugorja. Wraz ze mną przybyło dwudziestu pielgrzymów. Widziałem wielką pobożność i głębokie przeżywanie modlitwy. Można to zauważyć we wszystkich grupach pielgrzymkowych. Zadziwiająca jest gotowość do modlitwy. Ducha wiary można tu dostrzec właśnie w modlitwie, jest bodźcem odnowy wiary w sercach przyjeżdżających tu ludzi.

O. Slavko Barbarić: Czy owoce Medziugorja widoczne są w Panamie?

Arcybiskup Jośe: Oczywiście. Bogu niech będą dzięki! Jest wspólnota parafialna prowadzona przez ks. Francesco Vrerara, który często bywa w Medziugorju. W tej parafii wybudowano kościół identyczny jak w Medziugorju. Francesco założył też wspólnotę Sióstr Maryi Królowej Pokoju. Codziennie prowadzą modlitwy wieczorne jak tu w Medziugorju. Są bardzo aktywni.

O. Slavko Barbarić: Czy ta wspólnota została uznana przez Kościół?

Arcybiskup Jośe: Tak. Uznałem tę wspólnotę na poziomie diecezji, gdy zobaczyłem co robią i jak żyją, że głównym zadaniem jest modlitwa o pokój i gdy odczułem ich duchowość. Wspólnota istnieje już od kilku lat. Mają dobre doświadczenia. Poprosiłem również o opinię proboszcza, który dobrze ich zna i gdy on potwierdził moją ocenę dokładnie 25 czerwca 1998 r. uznałem wspólnotę. Jest to dzień rocznicy objawień. Jestem świadomy faktu, że jest to całkowicie owoc Medziogorja.

 

"Press Bulletin" nr 117, 19 maja 1999 r.