JE Joseph Oyanga

Joseph Oyanga, biskup Lire

 

O swoich przeżyciach w Sanktuarium Królowej Pokoju biskup powiedział:

 

"To miejsce rozmyślań i modlitwy. Wszyscy przybywający tutaj tworzą rzeczywista wspólnotę. Widziałem ludzi z Europy, Ameryki, Japonii, Australii. Wszyscy czuja to samo. Wywarło to na mnie silne wrażenie. Tutaj człowiek naprawdę się modli. Nie mogłem wspinać się na góry, ale wzruszyłem się bardzo, kiedy pewna kobieta z pielgrzymki przyniosła dla mnie kamień ze szczytu. Adoracja była szczególnym przeżyciem. Jest to cos niepowtarzalnego. Widziałem jak ludzie poszczą. W domu, w którym mieszkałem pile grzmi na kolację jedli jedynie chleb i odrobinę sałaty. To jest duch pokory, poświęcenia i umartwienia. Doświadczenie to doda mi siły, aby mówić ludziom o Matce Bożej. Wydaje mi się, że nie poświęcałem Jej wystarczająco dużo uwagi. Ona jest blisko nas. To główne orędzie stąd płynące.".

 

Press Bulletin nr 65, 21 maja i nr 66, 4 czerwca 1997 r.