JE Robert Rivas do młodzieży

Robert Rivas, Kingstown, Saint Vincent i Grenadines, Karaiby

 

Medziugorje

 

     Na koniec 11 Międzynarodowego spotkania Młodzieży na temat: "A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami", biskup Robert Rivas zwrócił się do młodzieży w następujący sposób:

 

"Droga młodzieży, Zwracam się do was w duchu Roku Jubileuszowego. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę tu być z wami podczas Międzynarodowego Modlitewnego spotkania Młodzieży w Medziugorju. Dziękuję wam, że posłuchaliście i odpowiedzieliście na wezwanie Matki Bożej, by przyjechać na spotkanie w tej oazie pokoju, pobożności i rekolekcji. Jestem zachwycony, że przyjeżdżacie tu z wielu kontynentów, by dać świadectwo waszej wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Maryi. Dziękuję, że przybywacie na spotkanie z Jezusem w Roku Jubileuszowym.

Nasze wielkie Jubileuszowe wyznanie wiary skoncentrowane jest na Jezusie w tajemnicy Jego Wcielenia. Św. Jan, umiłowany uczeń, wzywa nas, abyśmy głęboko wniknęli w tajemnice Wcielenia i Narodzenia Chrystusa, kiedy pisze w Ewangelii: Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. To są słowa życia. Pokazują, jak blisko przyszedł Bóg. To co Boskie dotknęło tego, co ludzkie. Wszyscy, którzy czekali, wszelkie stworzenie, ucieszyli się na wieść o narodzeniu Chrystusa. To wielkie wydarzenie wychwalamy w roku Jubileuszowym. Młodzieży niech wasze serce podskoczy z radości, bo Bóg przebywa wśród nas.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. (J 1,4) Maryja znajduje się w sercu tej wielkiej tajemnicy wiary. Powiedziała tak Bogu i dała nam Chrystusa. Jego Narodzenie otwiera drzwi największej historii miłosnej, jaka kiedykolwiek była opisana lub opowiedziana. Ponownie św. Jan wprowadza nas w centrum opowieści Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (J 3,16). Maryja niesie tę wcieloną miłość. Jej orędzie do was młodzieży mówi, żebyście nieśli tę miłość waszym przyjaciołom i młodym waszej generacji na początku nowego tysiąclecia. Wszyscy jesteśmy uczestnikami tej wielkiej historii miłości, którą trzeba żyć i przekazywać do końca czasów. Jezus obiecał, że na zawsze będzie z nami. To jest miłość, miłość, która trwa wiecznie. Nasza wiara w Jezusa Chrystusa jest najdrogocenniejszym "darem" miłości, którym możemy się podzielić z innymi. Zawsze przypominajcie sobie słowa Matki skierowanych do was: Czyńcie cokolwiek wam powie!

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. (J 1,4) Jezus sam siebie uniżył (Flp 2,7) i był nam podobny we wszystkim oprócz grzechu (por. Hbr 4,14-16). Dlatego wie, po co jest z nami. A jaki jest nasz stosunek do Jezusa? Ojciec Święty Jan Paweł II mówi, że Jezus oczekuje od młodych wielkich rzeczy. W istocie na początku nowego tysiąclecia w wasze ręce złożona została wielka odpowiedzialność: przyjąć wiarę, ustrzec jej i przekazać waszej generacji i przyszłym pokoleniom. Dlatego nie możecie czekać, by zobaczyć, co zrobią inni. Musicie być światłością! Czy wy młodzi chrześcijanie i chrześcijanki macie jakąś wizję, jak iść naprzód. Czy macie plan, jak pogłębić i wzmocnić wasze zaangażowanie wobec Chrystusa? Stosunek do Jezusa jest zaangażowaniem, które wymaga energii i żaru waszej młodości. Dajcie Chrystusowi wasz młodzieńczy żar! "Uniżajcie" się w służbie i miłości do innych. Możecie przynieść wielkie zmiany w Kościele i społeczeństwie. Nie bójcie się stać świętymi nowego tysiąclecia! (15 Światowy Dzień Młodzieży, orędzie Ojca Świętego nr 3), nie bójcie się być mężami i żonami nadziei. Wasi biskupi liczą na was! W przesłaniu skierowanym do was z okazji tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży, Ojciec Święty wskazuje wam na Chrystusa jako na Tego, który jest tu dla was i do którego warto przyjść. Papież mówi: "Nie idźcie do nikogo oprócz Chrystusa. Nie szukajcie nigdzie indziej tego, co on wam może dać". (Nr 3) Starajcie się zawsze, we wszystkim i w każdym znaleźć Chrystusa. Rozpoznajcie go w wykrzywionych twarzach młodych ludzi waszej generacji. Usłyszcie jego krzyk w krzyku ubogich, odrzuconych i tych, których złamało cierpienie. Słyszcie wołanie o sprawiedliwość i troszczcie się o potrzeby innych. Spotykajcie Jezusa codziennie w Jego Słowie i zakochajcie się w Nim, w Eucharystii. Niech wasza modlitwa będzie karmiona adoracją eucharystyczną. Nasze życie jest puste bez osobistego kontaktu z Chrystusem. Niech będzie to jeden z waszych młodzieńczych priorytetów. Chrystus pragnie byście byli szczęśliwi. Dlatego radośnie idźcie przez swoje życie. Jezus nie przyszedł po to, by wam odebrać radość, ale byście ją przez niego poznali.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. (J 1,4) Młodzieży wzywam was byście wybrali Boga na całe życie, niech będzie to najważniejszy w nim wybór. Stańcie się misjonarzami życia. Słuchajcie jak Maryja słów Ducha Świętego i bądźcie gotowi iść tam, gdzie potrzebuje was Chrystus. Nie bójcie się. Jezus - Słowo stało się ciałem, Chleb życia, wasz brat jest z wami! Błogosławię wasze rodziny, kapłanów, zakonników i przyjaciół. Pani nasza, Królowo Pokoju módl się za nami!"

 

Medziugorje 3 sierpnia 2000 r Bulletin nr 151, 6 września 2000