JE Bernardo Witte

WIZYTA BISKUPA Z ARGENTYNY

 

Medziugorje

 

     Jego Ekscelencja Bernardo Witte, oblat NMP, emerytowany biskup argentyńskiej diecezji Conception spędził Wielki Tydzień w Medziugorju. Ponieważ jest Niemcem przybył na pielgrzymkę z grupą wiernych z Niemiec. Przewodniczył przedpołudniowej Mszy św. w j. niemieckim, modlił się i spowiadał. W czasie rozmowy powiedział:

 

"Po raz pierwszy o Medziugorju usłyszałem w 1984 r., kiedy odwiedziłem w Wiedniu przyjaciela - księdza. Opowiadał mi o Medziugorju i ja mu uwierzyłem. Od tego czasu chciałem przyjechać do Medziugorja. Teraz kiedy jestem na emeryturze, mam czas i dlatego przyjechałem by spędzić Wielki Tydzień w Medziugorju. Pragnę zobaczyć, poznać to miejsce i modlić się. Ojciec Mathuni, który jako pierwszy opowiadał mi o Medziugorju, był raz na objawieniu, widział szczerość wizjonerów i intensywność modlitwy obecnych pielgrzymów. Od tego czasu śledzę wydarzenia medziugorskie i przez tych dwadzieścia lat przekonałem się, że objawienia te są prawdziwe. Przynoszą one orędzie wiary i nadziei, które przekazuje Kościół wzywając do modlitwy, postu i nawrócenia. Mogę powiedzieć, że ich intensywność jest dla mnie zaskakująca, ale ja tłumaczę to w następujący sposób: moralność na świecie jest w wielkim niebezpieczeństwie. W sytuacji wyjątkowego zagrożenia dla świata, dla Kościoła i dla duszy potrzebne są też wyjątkowe środki. Zachwycam się i cieszę się. Każde objawienie jest nową nadzieją i nowym wyzwaniem. I tu mam tę samą odpowiedź: w wielkim zagrożeniu cywilizacją śmierci objawienia motywują do cywilizacji życia. Odnoszę wrażenie, że wszystko to jest w zgodzie: tutejsze objawienia, pontyfikat Jana Pawła II, który zachęca do odnowy życia duszpasterskiego w Kościele, wielu biskupów, którzy świadomie nadają maryjną orientację swemu episkopatowi. Krótko mówiąc: powtórzę słowa Matki Bożej z Fatimy: "Na końcu moje Niepokalane Serce zwycięży." Myślę, że objawienia fatimskie i medziugorskie są wezwaniem do odnowy Europy. W Medziugorju zaczął upadać komunistyczny wschód. Medziugorje niesie radość, nadzieję i zaufanie."

 

Press Bulletin nr 197, 26 kwiecień 2004 r.