JE Thomas Elavanal

 

Pogłębiajcie swoją wiarę i wzrastajcie w niej

 

Medjugorje

 

     Biskup Dr Thomas Elavanal jest biskupem katolickiej diecezji obrządku syro-malabarskiego Kalyan w Indiach.

Wierni, tzw. chrześcijanie od św. Tomasza zachowali w liturgii obrzęd syro-malabarski. Biskupa Elavanala poznaliśmy podczas jego pierwszej pielgrzymki do Medziugorja w czerwcu tego roku. Chętnie zgodził się na wywiad, który rozpoczęliśmy od pytania, kiedy usłyszał o Medziugorju.

 

O Medziugorju słyszałem bardzo dawno temu, kiedy byłem jeszcze młodym księdzem. Nie miałem zbyt wiele informacji, ale słyszałem, że Matka Boża się tu objawia i że przybywa tu wielu pielgrzymów. Zawsze odczuwałem pragnienie, aby tu przyjechać, a to pragnienie spełniło się dzięki grupie przyjaciół mieszkających we Frankfurcie, który zaprosili mnie na pielgrzymkę do Medziugorja.

- Na ile Medziugorje jest znane w Indiach?

Medziugorje na pewno jest znane w Indiach wśród księży, zakonnic i oczywiście biskupów. Trudno jest mi powiedzieć, ilu ludzi wie o objawieniach Królowej Pokoju, ale wiem, że niektórzy wierni pielgrzymowali do Królowej Pokoju.

- Co księdza biskupa tutaj zachwyciło ?

Byłem na pielgrzymce w Lourdes, Fatimie i teraz w Medziugorju. Widzę, że ludzie przyjeżdżają tu z wielką wiarą i że ta wiara jest wyjątkowa, pogłębiona, a ta za pośrednictwem Błogosławionej Maryi Dziewicy, otwiera ludzi na Bożą łaskę.

- Czy Medziugorje różni się od innych miejsc pielgrzymkowych?

Każde miejsce jest niepowtarzalne. Powtórzę to, co powiedziałem do pielgrzymów w homilii na Mszy świętej. Wątpiłem, czy będę mógł wejść na Podbrdo, ponieważ mam problemy z oddychaniem, ale kiedy już zacząłem się tam wspinać, to nie miałem żadnych problemów. Wierzę w to, że Matka Boża mi pomogła. W Medziugorju jest wiele Bożych znaków, które są tu dawane dla pogłębienia naszej wiary. Byłem na adoracji, kościół był pełen ludzi. Zauważyłem, że ludzie modlą się z wielką żarliwością i oddaniem. Powiedziałbym, że dzieje się tak dzięki Maryi, która przyciąga ludzi, wzywa ich i prowadzi do Jezusa.

- Czy zna ksiądz biskup orędzia Matki Bożej?

Kiedy dojechaliśmy do Medziugorja, usłyszałem, że Matka Boża daje orędzie przez wizjonerów. Będąc na pielgrzymce w Medziugorju, zainteresowałem się nimi, będę je czytał i czynił to, czego Matka Boża od nas żąda. Żyjemy w czasach, kiedy trzeba wsłuchiwać się w głos Boga i Matki Bożej.

- Księdza przesłanie dla czytelników?

Dzięki przyjazdowi tutaj pogłębiła się moja wiara i przekonanie, że ukazuje się tu Błogosławiona Dziewica Maryja. Pragnie Ona mówić do każdego z nas, wzywa nas do pokoju serca, pokoju między ludźmi i pokoju z Bogiem. Uczy nas modlitwy, wskazuje na wartość sakramentów, wzywa do spowiedzi i uczestniczenia w Eucharystii. Orędzia te należy zaakceptować. Matka Boża nas kocha i chce abyśmy pewnego dnia wszyscy byli z Nią w niebie. Dlatego odpowiedzmy na wezwania Medziugorja i Błogosławionej Dziewicy Maryi. Moja decyzja podjęta w Medziugorju - jeśli dotąd odmawiałem jeden różaniec, teraz będę modlił się więcej, oddając większą cześć Matce Bożej. Do tego też wzywam czytelników, pogłębiajcie swoją wiarę i wzrastajcie w niej. Oto moje doświadczenie Medziugorja.

 

Glasnik Mira Godište IV - Broj 9 - Međugorje- Rujan 2009.