JE Pavel Hnilica

 

Medziugorje

 

     W 1994 r. w święto Zwiastowania NMP, do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Medziugorju przyjechał osobisty wysłannik papieski na kraje Europy Wschodniej, biskup Pavel Hnilica, członek zakonu Jezuitów. W święto zwiastowania biskup na Górze Objawień osobiście wypowiedział słowa aktu oddania całego świata Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

"Ten akt oddania jest w istocie zrealizowaniem orędzia fatimskiego. Na Górze Objawień powiedziałem, że Ojciec Święty na spotkaniu z biskupami zawierzył cały świat, a szczególnie Rosję, Niepokalanemu Sercu Maryi. Przez ten akt Ojciec Święty chciał wesprzeć zrealizowanie orędzia Matki Bożej z Fatimy, która prosiła o ten akt zawierzenia tak, aby świat i Rosja wyzwolili się od walecznego ateizmu i nawrócili. Ten akt tu w Medziugorju powtórzyliśmy dwukrotnie. Najpierw na Górze Objawień, a potem w kościele. W ten sposób wyraziliśmy pomoc dla Ojca Świętego. Do aktu oddania Niepokalanemu Sercu Maryi wybraliśmy Medziugorje ze względu na wezwanie Papieża skierowane do całego świata o pokój w Bośni i Hercegowinie. Ten bodziec spotkał się z odezwem większości miast na świecie, również Rzymu. Część organizatorów z Rzymu pragnęła przyjechać tu, aby zjednoczyć się z ludźmi, którzy z całego świata przyjeżdżają modlić się do Medziugorja?.Medziugorje pragnę osądzać po owocach, które ono daje. Nie wyciągam wniosków tylko na podstawie swoich wizyt, których było kilka, ale także na podstawie spotkań z medziugorskimi pielgrzymami na całym świecie. Mogę powiedzieć, że grupy modlitewne pielgrzymów medziugorskich są najbardziej aktywne i najmocniejsze w całym Kościele katolickim. Każda moja podróż do Medziugorja i każda rozmowa z wizjonerami za każdym razem coraz bardziej mnie przekonują o wiarygodności objawień"

 

Naša Ognjišta, XXIV, (1994), nr 5, s. 9

Glas Mira, 111, (1994), nr 7, s. 6