Jelena i Marijana Vasilj

Medziugorje

 

     Pod koniec 1982 roku Matka Boża posługując się mową wewnętrzną (Locutio cordis) zwróciła się do dwóch dziesięcioletnich dziewczynek Jeleny i Marijany Vasilj. Od 1983r. do 1987r. Gospa przekazywała przez nie wskazówki ruchowi modlitewnemu, który powstał na początku objawień. Jednakże nie należy łączyć dziewcząt z fenomenem Medziugorja ponieważ te osoby nie widzą Matki Bożej. Mają one charyzmat, zwany lokucją. Oznacza to, że podczas modlitwy słyszą wewnętrznie głos lub mają wewnętrzne wizje. Usłyszane w ten sposób orędzia nie są przeznaczone dla całego świata. Nie można dokonywać porównań co do dokładności przekazywanej poprzez nie treści z treściami, które poznajemy dzięki przekazowi sześciorga widzących. W podobnym przekazie mogą bowiem nieraz występować poważne błędy jak to się stało w przypadku św. Katarzyny ze Sieny. Miała ona podać, że Maryja nie jest Niepokalanie Poczęta. Dlatego też Centrum Informacyjne Mir Medjugorje nie publikuje orędzi usłyszanych przez Jelenę i Marijanę.