29 kwietnia 2020 r. - Trójprzymierze Serc

 

 

 

 

TRÓJPRZYMIERZE SERC

1. Wtedy, gdy rozpoczął się tzw. „wiek wzmożonego działania szatana”. Kościół  Katolicki  został wystawiony na próbę.

 Przypomnijmy słynną wizję Leona XIII:

13 października 1884 r. Papież Leon XIII doświadczył szczególnego przeżycia mistycznego. W czasie dziękczynienia po Mszy Świętej popadł na krótko w ekstazę, w czasie której usłyszał w pobliżu Tabernakulum następujący dialog szatana z Chrystusem.

Gardłowym głosem, pełnym złości szatan krzyczał:

– Mogę zniszczyć Twój Kościół!

Łagodnym głosem Jezus odpowiedział:

– Potrafisz? Więc próbuj.

Szatan:

– Ale do tego potrzeba mi więcej czasu i władzy!

Jezus:

– Ile czasu i władzy potrzebujesz?

Szatan:

– Od 75 do 100 lat i większą władzę nad tymi, którzy mi służą.

Jezus:

– Będziesz miał ten czas i władzę. Które stulecie wybierasz?

Szatan:

– To nadchodzące [XX w.].

Jezus:

– Więc próbuj, jak potrafisz.

Po tym przeżyciu Leon XIII ... ułożył tę modlitwę, którą nakazał biskupom i kapłanom odmawiać po Mszy Świętej.

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio....

Święty Michale Archaniele broń nas w walce....

Wraz z ujawnieniem  się nowej trudnej sytuacji dla Kościoła, już za pontyfikatu Leona XIII, otrzymaliśmy „światło z nieba” wskazujące nam na „mocną broń”, aby oprzeć się siłom ciemności.Tą „bronią” przeciw  szatanowi  jest Różaniec Święty.  „Objawienie mocy” Różańca Świętego –na trudny  wiek dla Kościoła – zostało nam przekazane przez nauczanie samego papieża.

 Leon XIII  nazywany  jest  najbardziej różańcowym papieżem. Samych encyklik o Różańcu Świętym  Leon XIII ogłosił dwanaście.  Opublikował też szereg innych pism i  dokumentów podkreślających szczególne znaczenie modlitwy różańcowej.

2.  Wiek wzmożonej aktywności szatana – proroczo ogłoszony przez Leona XIII – jak pokazują nam różne wydarzenia historyczne, stawał się coraz trudniejszy. Nie trzeba było długo czekać, a znowu przyszła wiernym pomoc z nieba. 13 maja 1917 roku Matka Boża ukazała się w Fatimie. Te objawienia  –i dodatkowe ukazywania widzącej Łucji w wieku XX –były światłem dla Kościoła i świata na cały  trudny  XX wiek. Objawienia Fatimskie nie tylko były pomocą z nieba, dla ludzi żyjących w tym czasie,  ale były też znakiem sprzeciwu i pouczają nas dzisiaj, aby poważnie podchodzić do  tego typu fenomenów. Rodzi się pytanie, które można postawić sceptykom objawień Matki Bożej: Jak – nawiedzająca świat, Matka Kościoła, przychodząca Kościołowi z pomocą – ma wyrazić swoje pouczenia dla wiernych,  jeśli nie przez  objawienia nazywane prywatnymi ? Mylące niektórych określenie objawienia: „prywatne” – ma  wyrażać jedynie pewną myśl teologiczną, aby ukazać ich pomocnicze znaczenie w stosunku do objawienia dokonanego już w całej pełni w Jezusie Chrystusie. W rzeczywistości takie objawienia mogą mieć oddziaływanie ogólnoświatowe i mogą mieć wielką rangę i tak też było z Fatimą.

4. Chcąc mówić o Trójprzymierzu Serc nie można pominąć bardzo istotnej – i bardzo praktycznej– kwestii „nawiedzenia świata” przez Maryję – a szczególnie w tym arcytrudnym czasie dla Kościoła – w  znaku objawień  Matki Bożej. Nawiedzenie  świata przez Maryję nie jest abstrakcyjne,  ale wyraża się w konkretnej, realistycznej rzeczywistości. Objawienia fatimskie były  więc znakiem nawiedzenia świata przez Matkę Bożą w „wieku wzmożonego działania szatana”  Ważne jest więc, nie tylko przyjęcie pouczeń z Fatimy, tak jak to się czyni w różnego typu szkołach – gdzie uczeń przyjmuje jedynie pewną myśl teoretyczną. ALE –W PRZYPADKU OBJAWIEŃ– ISTOTNE BYŁO I JEST  PRZYJĘCIE MARYI JAKO UMIŁOWANEJ OSOBY, CO W ZAMYŚLE BOGA MA DOPROWADZIĆ DO KOMUNII SERC. Nie ma mowy o wchodzenie w osobistą relację z kimkolwiek w  szkołach wszelkiego typu. Szkoła  jedynie naucza i wychowuje. Tu w Fatimie  – w Szkole Matki –było i jest inaczej. W duchowości fatimskiej  silny akcent jest położony na poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi.

6. Nawiedzenie świata przez Maryję, dzisiaj – w tym jeszcze trudniejszym dla Kościoła i świata okresie – kontynuowane jest znakiem objawień  z Medziugorja.  Maryja daje światu pouczenia. To już nie hipotezy i przemyślenia teologów ukazują światowy wymiar Medziugorja, ale same orędzia Matki Bożej na to wskazują, a już w początkach tychże objawień Maryja powiedziała:

 „Przyszłam,  aby  wezwać  świat  do  nawrócenia  po  raz ostatni.  Później  nie  będę  się już objawiała na tej ziemi” (2  maja  1982).

 9. Historycy podkreślają: gdyby Polska we wrześniu1939 roku posiadała nowoczesną broń i silną armię, przy takiej gorliwości i determinacji żołnierzy polskich, jak  było w tamtym czasie, to inaczej by potoczyłby się  tok wydarzeń II Wojny Światowej.  Analogicznie – jeśli poznamy rzeczywistość w jakiej się znajdujemy, a dla niektórych jest to oczywiste – jest to schyłek i szczyt wieku wzmożonego (a można by rzec agresywnego) działania szatana to musimy też odkrywać „narzędzia” walki w trudnym czasie dla Kościoła i świata. Skoro Bóg w konkretnych fazach  – tego wieku –dawał człowiekowi określoną pomoc, to czy i dzisiaj tego nie czyni? Nie możemy – jak Polacy w kampanii wrześniowej – używać do walki z szatanem jedynie „narzędzi” z przeszłości. Musimy rozpoznać znaki czasu i odkryć „broń”, którą nam Bóg dzisiaj oferuje, aby pokonać wroga.

10. DZISIAJ – W TYCH ARCYTRUDNYCH CZASACH– BÓG POSYŁA MARYJĘ DO ŚWIATA , A ZNAKIEM TEGO POSŁANIA SĄ OBJAWIENIA Z MEDZIUGORJA. NIE POWTÓRZMY BŁĘDU Z PRZESZŁOŚCI – GDZIE ZLEKCEWAŻONO POMOC MARYI W ZNAKU OBJAWIEŃ FATIMSKICH– DZISIAJ TRZEBA PRZYJĄĆ MARYJĘ CAŁYM SERCEM, OSOBOWO, TĄ, KTÓRA DZISIAJ NAWIEDZA ŚWIAT W ZNAKU OBJAWIEŃ Z MEDZIUGORJA. TRZEBA JĄ PRZYJĄĆ, WSŁUCHAĆ SIĘ W JEJ GŁOS I WNIKNĄĆ W GŁĄB JEJ POUCZEŃ. O tym w dalszych rozważaniach.

 11. Aby uwiarygodnić przedstawione wyżej tezy posłużę się objawieniami z Heede (uznanymi przez Kościół) o których to napisałem już wcześniej. Choć objawienia  Matki Bożej w Heede zakończyły się 3 listopada 1940 roku, to jednej z widzących –Grecie  Gansforth ukazał się   Pan Jezus w 1945 roku i przekazał ostrzeżenie dla świata. Oto jego fragmenty:

 „Ludzie nie usłuchali mojej Najświętszej Matki, kiedy ukazała im się w Fatimie i nawoływała do pokuty. Teraz ja sam przychodzę w ostatniej godzinie, by ostrzec i upomnieć ludzkość. Czasy są bardzo trudne, sytuacja poważna. Ludzie powinni w końcu czynić pokutę, odwrócić się od swoich grzechów, modlić się, modlić się dużo, aby złagodzić gniew Boga. Szczególnie często należy odmawiać Różaniec Święty. Moc Różańca jest bardzo wielka. Ziemskie przyjemności i rozrywki powinny zostać ograniczone. Ludzie nie słuchają mojego głosu, zatwardzili swe serca, opierają się Mojej łasce, nie chcą mieć nic wspólnego z Moim Miłosierdziem, Moją Miłością (...) ludzkość jest gorsza niż przed potopem. Ludzkość dusi się w grzechu. Nienawiść i chciwość rządzą ludzkimi sercami. To jest dzieło szatana (...) Najświętsza Maryja Panna i wszystkie chóry aniołów będą uczestniczyć w tych wydarzeniach. Piekło wierzy, że jego żniwo jest pewne, lecz Ja mu je odbiorę. Przyjdę z Moim pokojem. Wielu Mnie teraz przeklina, lecz to właśnie cierpienia, które spadną na ludzkość, ocalą ją (...) Wielu odpokutuje wszystko, za tych, którzy Mnie teraz przeklinają. Z garstką wiernych zbuduje Moje Królestwo. Królestwo to nadejdzie jak błyskawica (...) i stanie się to szybciej, niż sądzi ludzkość. Otrzymają ode Mnie specjalne światło. Dla jednych będzie ono błogosławieństwem, dla innych – ciemnością. Światło to przybędzie jak Gwiazda, która ukazała drogę Trzem Mędrcom. Ludzkość doświadczy Mojej miłości i mocy(...). Moja umiłowana, godzina nadchodzi. Módl się nieustannie!”

12.  MODLITWA POŚWIĘCENIA

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU Z MEDZIUGORJA!

PRAGNĘ SIĘ TOBIE ZAWIERZYĆ, POŚWIĘCIĆ,

ODDAĆ CAŁKOWICIE

(Tu pomyśl też o oddaniu Maryi innych osób).

TOBIE — O MATKO BOGA, objawiająca się w tylu miejscach — oddaję się!

TOBIE —O PANI, czczona w wielu wizerunkach  – poświęcam się!

Otwieram się na CIEBIE, O MARYJO NAWIEDZAJĄCA ŚWIAT!

W swym orędziu powiedziałaś, że mnie kochasz i przypominasz mi, że jestem twoim dzieckiem— dzieckiem Bożym. Pragnę odpowiedzieć miłością na Twoją Miłość i oddaję Ci — o, Pani — wszystko: kim jestem i co posiadam. Ofiaruję Ci Matko samego/ą siebie  moje serce, moją duszę i ciało, moją WOLNĄ WOLĘ. Oddaję Ci Maryjo moje myśli, zamierzenia i plany — moje życie i wszystko co jest mi drogie i bliskie. Zawierzam Ci — o, Pani — nie tylko teraźniejszość, ale przeszłość i przyszłość.

Maryjo! Pragnę w każdej chwili mojego życia wypełniać WOLĘ BOŻĄ, poddać się pod twoje kierownictwo, aby realizować twoje plany względem mnie i świata.

O Pani! Chcę wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie

KRÓLOWO POKOJU Z MEDZIUGORJA, ODDAJĘ SIĘ TOBIE!

KRÓLOWO POKOJU Z MEDZIUGORJA, OFIAROWUJĘ SIĘ TOBIE!

KRÓLOWO POKOJU  Z MEDZIUGORJA, POŚWIĘCAM SIĘ TOBIE!

AMEN.

 

Orędzie na dziś:

 „Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, przeżywajcie w modlitwie wasze powołanie. Teraz, jak nigdy dotąd, szatan chce zagłuszyć człowieka i jego duszę zaraźliwym wiatrem nienawiści i niepokoju. W wielu sercach nie ma radości, bo nie ma Boga ani modlitwy. Nienawiść i wojna rosną z dnia na dzień. Dzieci, wzywam was, zacznijcie od nowa z entuzjazmem drogę świętości i miłości, bowiem z tego powodu przyszłam do was. Razem bądźmy miłością i przebaczeniem dla tych wszystkich, którzy potrafią i chcą miłować tylko miłością ludzką, a nie tą niezmierną miłością Bożą, do której wzywa was Bóg. Dzieci, niech nadzieja na lepsze jutro będzie zawsze w waszym sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

25.01.2015 r. Marija -Medziugorje