21 lipca 2020 r. Trójprzymierze Serc

TRÓJPRZYMIERZE SERC


1. Fatima jest miejscem objawień Matki Bożej, natomiast w pobliskim Santarém, które leży  50 km na południe od Fatimy, wydarzył się Cud Eucharystyczny. Cud ten dokonał się 16 lutego 1247 roku (inne źródła podają 1266 rok) i traktuje  się go, jako jeden z najbardziej znanych Cudów na świecie.
Fatima i Santarém mają wiele ze sobą wspólnego. Łączy te miejsca osoba św. Ireny.  Święta ta zginęła śmiercią męczeńską w VII wieku w miejscowości Tomar, a jej ciało odnaleziono w cudowny sposób w wodach rzeki Tag w okolicach Santarém. Santarém jest to obecna nazwa miasta (dawniej nazywało się Scalabis) i wywodzi się właśnie od imienia Świętej: po portugalsku Santa Irene. Za życia Irena - zwana zdrobniale Iria - oddawała się uwielbianiu Boga przez umiłowanie przyrody i zwierząt. Często modliła się na pastwiskach, pośród stad owiec, w okolicy, z której pochodziła. Ulubionym miejscem Ireny była dolinka nazwana później na jej cześć Cova da Iria - Dolina Irenki.
Trzynaście wieków później w Cova da Iria,  zwanej Doliną Pokoju (z grec. Irene - pokój), blisko wioski  Fatimy objawiła się Matka Boża.

2. W 1147, w okolicach Santarém, miało miejsce objawienie Anioła - św. Michała Archanioła. W Fatimie również objawi się Anioł – tym razem dzieciom –  w 1915 i w 1916 roku. Po upadku Cesarstwa, Santarém dostało się pod panowanie Maurów, którzy okupowali je aż do 1147 roku, kiedy to zostało zdobyte i zajęte przez wojska ówczesnego króla Portugalii, Alfonsa I Zdobywcy. Arabowie próbowali powrócić do Santarém, jednak po kilku nieudanych najazdach zostali na stałe wyparci z Półwyspu Iberyjskiego. Santarém stałą się ulubioną rezydencją władców portugalskich. Podczas zdobywania zamku w tym mieście przez Alfonsa I Zdobywcę ukazał się św. Michał Archanioł, który z podniesionym mieczem poprowadził wojska chrześcijańska do zwycięstwa.

3. Trzynastego sierpnia 1385 roku armia, pod wodzą św. Nuno Álveresa Pereiry zatrzymała się na postój nieopodal świątyni we wsi Ceica. Gdy rycerze odpoczywali przed czekającą ich bitwą. Nuno w nocy długo błagał Najświętszą Maryję Pannę o łaskę zwycięstwa. W następnym dniu wojska szły przez dzisiejszą Fatimę. Gdy żołnierze mijali wioskę, usłyszeli wysoko w niebie śpiew Aniołów, a przed sobą zobaczyli w górze św. Michała Archanioła, jak podnosi miecz na znak zwycięstwa. Objawienie to zaczęło się w momencie, kiedy Nuno przejeżdżał przez dolinę zwaną później Cova da Iria. Gdy rozpoczęła się wizja, zeskoczył z konia i upadł na kolana. Wypowiedział prorocze słowa twierdząc, że ziemia na której klęczy, jest święta i tutaj pewnego dnia  Bóg da światu zwycięstwo nad złem i ludziom zostanie podarowana epoka pokoju.
Dwudziestego trzeciego stycznia 1918 roku Nuno Álvares Pereira został beatyfikowany przez papieża Benedykta XV jako wzór dla walczących w pierwszej wojnie światowej, by nie zapominali o chrześcijańskiej miłości bliźniego i dążyli do sprawiedliwego pokoju.

4. Objawienia Matki z Fatimy miały miejsce w „wieku wzmożonego działania szatana”.  Różne  wydarzenia, które dokonały się w tym miejscu w przeszłości wskazywały, że Fatima odegra w Dziele Zbawczym Boga szczególną rolę.  Objawieniom Matki Bożej w Fatimie z 1917 roku nadaje się wielką rangę spośród wielu objawień Maryjnych, ale można je też zakwalifikować do ukazywań Błogosławionej Dziewicy Maryi czasów ostatecznych. Wskazania podane przez Matkę Bożą są dla nas bezcenne i winniśmy je wprowadzać w życie. Pouczenia Królowej Niebios z Fatimy i objawień z Fatimy szerzej rozumianych (bo były też wizje Anioła) można podzielić w następujący sposób.

A – Wskazania  ukazujące doniosłość Najświętszego Sakramentu:
-Powiązania Fatimy z Santarém, miejscem wielkiego Cudu Eucharystycznego;
-Trzecie objawienie Anioła dzieciom: udzielenie dzieciom Komunii Świętej, trzykrotne powtórzenie przez Anioła modlitwy: „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci Przenajświętsze Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają. Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Was o nawrócenie biednych grzeszników”;
-Cud „tańczącego słońca”.

B – Wskazania na Osobę Maryi, która winna poznana, bardziej czczona i miłowana.
-Praktyki z tym związane: kult  Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi (poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi Rosji), odmawianie Różańca Świętego, duchowość Szkaplerza Świętego.

C – Wskazania związane z objawieniem się Świętej Rodziny.
-Zapowiedź Matki Bożej w objawieniu z 13 września 1917 roku o ukazaniu się w październiku całej Świętej Rodziny;
-Objawienie się 13 października 1917 roku Świętego Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Matki Bożej w bieli i w niebieskim płaszczu. Święty Józef z Dzieciątkiem błogosławił świat.

5. Święty Józef opisany jest w Piśmie Świętym, jako ten, który miał niezwykłą zdolność odczytywania, zasianego w Jego sercu Słowa Bożego, umiał wnikliwie to Słowo rozważyć, a przy tym w swojej pokorze potrafił Je wprowadzać w życie. Słowo Boże więc stawało się „lampą na ścieżce Jego życia”
 „Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119, 105)
Święty Józef miał więc subtelne, wrażliwe i otwarte serce na Słowo Pana i przyjmował Je z miłością. Słowo Boże, choć pełne mocy, to musi być przez człowieka przyjęte i zaakceptowane. Człowiek powinien rozpoznać je w głębinach swojego serca, odróżnić  Je od pokus szatańskich i swoich myśli, przyzwolić na Jego działanie, pielęgnować Je. Wtedy wyda  obfite owoce. Przypowieść o siewcy obrazowo i w prosty sposób to ukazuje (zob. Mt 13, 1-23). Święty Józef potrafił obcować ze Słowem Boga nawet we śnie i przyjmować konkretne wskazania w tym stanie, a przeciętny człowiek nie jest w stanie naśladować św. Józefa w tak w rzadkim sposobie udzielania się Boga człowiekowi , gdyż sny są przeważnie absurdalne i trzeba ich znaczenie odrzucać. Święty Józef dzięki takiej zdolności był zdolny chronić niewinne Dziecię Jezus przed wszelakimi niebezpieczeństwami i czynił to nie własną przemyślnością, a mocą Słowa Bożego:

„...Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».  On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu;  tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego" (Mt 2, 13-15).

6. Jeśli rozpoznamy – ukazane nam w Piśmie Świętym – powołanie św. Józefa do szczególnej opieki i ochrony maleńkiego Jezusa, to w objawieniach Fatimskich jawi nam również Jego misja końca czasów. Zauważmy, to właśnie święty Józef w ostatnim objawieniu z Fatimy trzyma w rękach Dziecię Jezus, a nie Maryja. Objawienia Fatimskie przypominają nam w szczególny sposób o Obecności Jezusa – niewinnego i bezbronnego pod postaciami Chleba i Wina – w Najświętszym Sakramencie. Jednocześnie  odkrywamy rozliczne podstępy złego ducha w dzisiejszych czasach, tego który chce uderzyć w delikatną Eucharystyczną Obecność  Jezusa pośród nas – która jest „Sercem Kościoła”.  Od razu przychodzi nam na myśl – przedstawione w Piśmie Świętym – powołanie św. Józefa u początków Kościoła, kiedy to chronił Dziecię Jezus i  wiążemy je z misją Świętego Józefa końca czasów, na które pokazuje nam Fatima, a później jeszcze inne objawienia.  Czy święty Józef  nie jest dzisiaj nam dany i całemu Kościołowi, aby bronił cichego i pokornego Jezusa, który jest obecny prawdziwie, realnie i substancjalnie w Najświętszym Sakramencie? Czy także i my, którzy spożywamy Jego Ciało  i pijemy Jego Krew, adorujemy Go i łączymy nasze serca z Przenajświętszym Sercem Jezusa nie możemy poczuć się chronieni przez naszego „Ojca” św. Józefa? Zapewne tak. Powinniśmy więc poświęcić się całym sercem św. Józefowi, i mamy obowiązek dziękować Mu za opiekę sprawowaną nad nami.

7. MODLITWA

O św. Józefie, który uwierzyłeś w zbawczy plan Boga, swoje życie poświęciłeś Jezusowi Chrystusowi i chroniłeś skutecznie Słowo, które stało się Ciałem.  Uchroń nas –Twoje dzieci (skoro, tak nazwała nas, Twoja Oblubienica:  Święta Dziewica Maryja) – przed przewrotnością szatana, w czasie łamania ludzkich sumień. Pragniemy całym sercem czcić   Osobę Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela – prawdziwego Boga i człowieka – obecnego w Najświętszym Sakramencie, godnie Go przyjmować i uniknąć bezbożnych praktyk, wypaczonego kultu Eucharystii. Uproś nam łaskę oparcia się siłom ciemności i uniknięcia wszelkich zachowań narzucanych nam siłą, a znieważających  Osobę  naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Święty Józefie ratuj nas!
Święty Józefie broń nas!
Święty Józefie doprowadź nas bezpiecznie do portu zbawienia!

Orędzie na dziś:

 2 kwiecień 2019 r. - Medziugorje

„Drogie dzieci, jako matka znająca swoje dzieci wiem, że tęsknicie za moim Synem. Wiem, że tęsknicie za prawdą, za pokojem, za tym co jest czyste i nie jest obłudne. I dlatego ja, jako Matka, dzięki Bożej miłości zwracam się do was i wzywam, abyście modląc się czystym i otwartym sercem sami z siebie poznali mojego Syna, Jego miłość, Jego miłosierne serce. Mój Syn dostrzegał piękno we wszystkich rzeczach. On szuka dobra we wszystkich duszach, nawet tego trochę ukrytego dobra, aby wybaczyć zło. Dlatego, moje dzieci, apostołowie mojej miłości, wzywam was, abyście Go adorowali, abyście Mu nieustannie dziękowali i abyście byli godni. Ponieważ On mówił do was Bożymi słowami, słowami Boga, słowami, które są dla wszystkich i na zawsze. Dlatego, moje dzieci, żyjcie radośnie, pogodnie, w jedności i wzajemnej miłości. Tego właśnie potrzebujecie w dzisiejszym świecie, w taki sposób będziecie apostołami mojej miłości, tak będziecie dawać świadectwo o moim Synu we właściwy sposób. Dziękuję wam”.