Wielka modlitwa w intencjach Matki Bożej

 

 

Bóg Ojciec zebrał wszystkie wody i nazwał je morzem. Utworzył On też zbiornik wszystkich swoich łask i nazwał go Maryją. (…) Uczynił Ją Szafarką wszystkiego, co posiada, tak, iż Ona jedna rozdziela wszelkie dary i łaski, dając, komu chce, ile chce, jak chce i kiedy chce. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

 

Orędzie z 25 listopada 2015 r.

"Drogie dzieci! Dziś wzywam was wszystkich: módlcie się w moich intencjach. Pokój jest zagrożony, dlatego dziatki módlcie się i nieście pokój oraz nadzieję w tym niespokojnym świecie, gdzie szatan atakuje i kusi na wszelkie sposoby. Dziatki bądźcie silni w modlitwie i odważni w wierze. Jestem z wami i oręduje za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

 

Celem inicjatywy gromadzącej wiernych, jest całkowite oddanie Panu Jezusowi wartości naszych modlitw i ofiar, przez ręce Matki Bożej, pozostawiając Jej tym samym pełne prawo do dysponowania nimi według Jej woli oraz zgadzając się, żeby Ona wykorzystała je, i udzielała łask komu chce jak, chce, i kiedy chce, zgodnie ze swoimi intencjami.

Nowa idea opiera się przede wszystkim na odmawianiu jednej części Różańca świętego (radosnej, światła, bolesnej lub chwalebnej) [nie mylić z jedną dziesiątką] w wybranym dniu tygodnia o wybranej godzinie [do zakończenia objawień w Medziugorju].

W ten oto sposób wierni zgłaszający swój udział zapewniają ciągłość modlitw przez 24 godziny na dobę.

Jednakże wskazane jest by poświęcić jak najwięcej modlitw oraz różnych praktyk religijnych w intencjach Matki Bożej.

 

Co należy zrobić aby przyłączyć się do Wielkiej modlitwy w intencjach Matki Bożej?

1. Zobacz terminarz i wybierz odpowiadający Tobie dzień tygodnia oraz godzinę. (można wybierać więcej dni)

2. Po dokonaniu wyboru przejdź do Formularza rejestracyjnego, wypełnij go i wyślij do nas swoje zgłoszenie.

W ciągu kilku dni otrzymasz od nas maila zwrotnego. Twoje zgłoszenie będzie wówczas widoczne w terminarzu.