Rok 1997

Orędzia Matki Bożej z 1997 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 1997 r.

 

"Drogie dzieci! Wzywam was, abyście rozmyślali o swojej przyszłości. Tworzycie nowy świat bez Boga, tylko własnymi siłami i dlatego jesteście niezadowoleni i bez radości w sercu. Ten czas jest moim czasem, więc dlatego, dziatki ponownie wzywam was do modlitwy. Kiedy odnajdziecie jedność z Bogiem, odczujecie głód Słowa Bożego, a wasze serca zaleje radość i gdziekolwiek byście byli, świadczyć będziecie o Bożej miłości. Błogosławię was i powtarzam: jestem z wami, aby wam pomóc. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 1997 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś wzywam was w szczególny sposób abyście otworzyli się na Boga Stworzyciela i stali się aktywni. Wzywam was, dziatki, abyście w tym czasie rozejrzeli się komu potrzebna jest wasza pomoc duchowa lub materialna. Przez swój przykład, dziatki, staniecie się wyciągniętymi rękami Boga, którego ludzkość poszukuje. Tylko w ten sposób pojmiecie, że jesteście wezwani do dawania świadectwa i radosnego niesienia słowa Bożego i Jego miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 1997 r.

 

"Dzieci, wzywam was w szczególny sposób, abyście wzięli krzyż w ręce i rozpamiętywali rany Jezusa. Proście Jezusa, aby uzdrowił wasze rany, których doznaliście, drogie dzieci, w ciągu waszego życia z powodu własnych grzechów lub grzechów waszych rodziców. Tylko w ten sposób, drogie dzieci, pojmiecie, że światu jest potrzebne uzdrowienie wiary w Boga Stworzyciela. Rozmyślając nad męką i śmiercią Jezusa nad krzyżu zrozumiecie, że tylko przez modlitwę wy również możecie stać się prawdziwymi apostołami wiary, gdy w prostocie i na modlitwie przeżywać będziecie wiarę, która jest darem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!"

 

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 1997 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, aby wasze życie było powiązane z Bogiem - Stworzycielem, gdyż tylko wtedy nabierze ono sensu i zrozumiecie, że Bóg jest miłością. Bóg posyła mnie do was z miłości, abym pomogła wam pojąć, że bez Niego nie ma ani przyszłości, ani radości, a przede wszystkim nie ma zbawienia wiecznego. Dziatki, wzywam was, abyście porzucili grzech i modlili się nieustannie i przez modlitwę rozpoznawali sens swojego życia. Bóg udziela się temu, kto Go poszukuje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 1997 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście wysławiali Boga i aby imię Boże było święte w waszych sercach i w waszym życiu. Dziatki, gdy jesteście w świętości Bożej, Bóg jest z wami i obdarza was pokojem i radością, które od Boga pochodzą, tylko przez modlitwę. Dlatego, dziatki odnówcie modlitwę w swoich rodzinach, a wasze serca będą wysławiać święte imię Boże i niebo zapanuje w waszych sercach. Jestem blisko was i wstawiam się za wami przed Bogiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 1997 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj w szczególny sposób jestem z wami i przekazuję wam moje matczyne błogosławieństwo pokoju. Modlę się i oręduję za wami przed Bogiem, byście pojęli, że każdy z was niesie pokój. Nie możecie zaznać pokoju, jeżeli wasze serca nie trwają w pokoju Bożym. Dlatego, dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż modlitwa stanowi fundament waszego pokoju. Otwórzcie swe serca i dajcie Bogu czas, by stał się On waszym przyjacielem. Gdy zawrzecie prawdziwą przyjaźń z Bogiem, żadna burza nie będzie mogła jej nie zniszczyć. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 1997 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście odpowiedzieli na moje wezwanie do modlitwy. Pragnę, drogie dzieci, abyście w tym czasie znaleźli kącik do osobistej modlitwy. Chcę was poprowadzić do modlitwy sercem, gdyż tylko wtedy pojmiecie, jak puste jest wasze życie bez modlitwy. Odkryjecie sens swojego życia, gdy odkryjecie Boga; Boga na modlitwie. Otwórzcie więc, drogie dzieci, drzwi swojego serca, aby pojąć, że modlitwa jest radością, bez której nie możecie żyć. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 1997 r.

 

"Drogie dzieci! Bóg daje mi ten czas jako dar dla was, abym mogła was pouczać i prowadzić drogą zbawienia. Teraz, drogie dzieci, nie pojmujecie tej łaski, ale wkrótce nadejdzie czas, kiedy odczujecie żal za tymi orędziami. Dlatego, dziatki, żyjcie wszystkimi słowami, które dawałam wam przez ten czas łaski i odnówcie modlitwę, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością. Szczególnie wzywam tych wszystkich, którzy poświęcili się mojemu Niepokalanemu Sercu, aby stali się przykładem dla innych. Wzywam wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnice do modlitwy różańcowej i do uczenia jej innych. Różaniec, dziatki, jest mi szczególnie drogi. Poprzez różaniec otworzycie mi swoje serca i będę mogła wam pomóc. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 września 1997 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście zrozumieli, że bez miłości nie możecie pojąć, że Bóg musi być na pierwszym miejscu w waszym życiu. Dlatego dziatki, wzywam was wszystkich, abyście miłowali nie ludzką, lecz Bożą miłością. Wtedy wasze życie stanie się piękniejsze i bezinteresowne. Pojmiecie, że Bóg daje się wam z miłości w najprostszy sposób. Dziatki, abyście zrozumieli moje słowa, które wam przekazuję z miłości, módlcie się, módlcie się, módlcie się, a będziecie mogli z miłością akceptować innych i przebaczać wszystkim, którzy uczynili wam zło. Odpowiadajcie modlitwą, bowiem modlitwa jest owocem miłości do Boga Stwórcy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 października 1997 r.

 

"Drogie dzieci! I dziś jestem z wami i wzywam was wszystkich do odnowienia siebie poprzez życie moimi orędziami. Dziatki, niech modlitwa stanie się dla was życiem. Bądźcie przykładem dla innych. Dziatki, pragnę, abyście nieśli pokój i Bożą radość dzisiejszemu niespokojnemu światu. Dlatego, dziatki módlcie się, módlcie się, módlcie się! Jestem z wami i błogosławię was moim macierzyńskim pokojem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 1997 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście zrozumieli swoje chrześcijańskie powołanie. Dziatki, prowadziłam was i prowadzę przez ten czas łaski, abyście stali się świadomi swego chrześcijańskiego powołania. Święci męczennicy umierając dawali świadectwo: Jestem chrześcijaninem i kocham Boga ponad wszystko! Dziatki, dzisiaj wzywam również was, abyście się cieszyli i stali się radosnymi chrześcijanami, odpowiedzialnym i świadomymi, że Bóg was wezwał, abyście w szczególny sposób byli radośnie wyciągniętymi rękami do tych, którzy nie wierzą i by oni poprzez przykład waszego życia zyskali wiarę i miłość do Boga. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wasze serce stało się otwarte i czułe na Słowo Boże. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 1997 r.

 

"Drogie dzieci! Również dzisiaj raduję się z wami i wzywam was do dobra. Pragnę, aby każdy z was nosił pokój w sercu i medytował nad słowami: Chcę, aby Bóg zajmował pierwsze miejsce w moim życiu. W ten sposób każdy z was dziatki stanie się święty. Mówcie dziatki każdemu, pragnę dla ciebie dobra, a wtedy odwzajemni się on dobrem i wówczas dobro zamieszka w sercach wszystkich ludzi. Dziś wieczorem, dziatki przynoszę wam dobro - mojego Syna, który oddał życie dla waszego zbawienia. Przeto, dziatki, radujcie się i wznoście ręce do Jezusa, który jest jedynym dobrem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."