JE Kardynał Joseph Ratzinger

 

    Kardynał Joseph Ratzinger prefekt Kongregacji Nauki Wiary, przewodniczący Papieskiej Komisji Biblijnej i zastępca dziekana Kolegium Kardynałów, Watykan:

 

"...Kościół nie chce nic tłamsić, tego co przynosi dobre owoce duchowe. Ale jeżeli chodzi o objawienia podkreślił, że nie można jeszcze powiedzieć ani TAK ani NIE. Dlatego Komisja Episkopatu będzie kontynuowała swoją pracę, a franciszkanom życzył, aby stworzyli dobre stosunki z Episkopatem Jugosławii i biskupem miejsca. W "Neue Bildpost" z 8 września 1991 r. Ratzinger na stronie tytułowej zapowiedział rychłe rozwiązanie kwestii medziugorskiej i obiecał, że w każdym przypadku będzie próbował utrzymać miejscowość pielgrzymkową Medziugorje jako miejsce modlitwy..".

 

"Naša Ognjišta" XXI, 1991. Nr 10