Orędzia Matki Bożej

Aktualne orędzie

 

     Cytujemy tutaj tekst orędzia przekazanego przez Matkę Bożą Królową Pokoju Mariji Pavlović-Lunetti, która poczynając od 25.06.1981 r., nadal ma codzienne objawienia. Każdego 25 - go dnia miesiąca (od 25.01.1987 r.) Matka Boża daje orędzie całej ludzkości. Pragnie Ona, żebyśmy je realizowali w naszym codziennym życiu.

 

Orędzia od 1984 r.

 

Publikujemy tu uwiarygodnione teksty orędzi Matki Bożej przekazane za pośrednictwem widzących od 1984 r. do chwili obecnej.

 

 Coroczne orędzia

 

Orędzia przekazane przez:

 

- Jakowa Čolo

 

Jakov Čolo, najmłodszy z widzących, ostatnie codzienne objawienie, miał 12.09.1998 r. W tym dniu Matka Boża wyjawiła mu też ostatnią - 10. tajemnicę. Od tej pory, Królowa Pokoju objawia się Jakovowi 25 grudnia każdego roku i przekazuje mu orędzie. Jakov wybrał specjalną intencją modlitewną - modlitwę za chorych.

 

- Mijanę Dragicević -Soldo

 

Codzienne objawienia Mijany Dragicević -Soldo trwały od 24.06.1981r. do 25.12.1982 r., a więc najkrócej. Przekazując dziewczynie ostatnią, 10. tajemnicę, Matka Boża zapowiedziała, że stałym dniem Jej ukazywania się będą odtąd urodziny Mirjany, 18 marca każdego roku. Mirjana ma objawienie Maryi również każdego 2. dnia miesiąca, poczynając od 02.08.1987 r. Modlą się razem za tych, którzy nie poznali miłości Bożej. Ta specjalna intencja przyświeca również Mijanie w codziennej modlitwie.

 

- Ivankę Ivanković-Elez

 

Matka Boża ukazywała się codziennie Ivance Ivanković-Elez od 24.06.1981r. do 07.05.1985 r. Tego właśnie dnia, Matka Boża - powierzywszy jej ostatnią 10. tajemnicę - powiedziała dziewczynie, że będzie ona miała objawienia do końca życia raz w roku, w rocznicę pierwszych objawień tj. 25 czerwca. Tak też jest do dzisiaj. Specjalną intencję modlitewną Ivanki stanowi modlitwa za rodziny.