Orędzia przekazane Jakovovi Čolo

 

  • jakov

   

     JAKOV ČOLO (czyt. Czolo) codzienne objawienia miał od 25.06.1981 do 12.09.1998r. Tego dnia Matka Boża powiedziała:

"Drogie dziecko! Jestem twoją Matką i kocham cię bez żadnych warunków. Od dziś nie będę ci się objawiała codziennie, lecz tylko na Boże Narodzenie, w dzień narodzin mego Syna. Nie bądź smutny, bo jako Matka zawsze będę z tobą i jak każda prawdziwa Matka nigdy cię nie opuszczę. Idź dalej drogą mojego Syna, drogą pokoju i miłości oraz spróbuj wytrwać w posłaniu, które ci powierzyłam. Bądź przykładem człowieka, który poznał Boga i miłość Bożą. Niech ludzie zawsze widzą w tobie przykład jak Bóg działa na ludzi i jak Bóg działa poprzez ludzi. Błogosławię cię swoim matczynym błogosławieństwem i dziękuję ci, że odpowiedziałeś na moje wezwanie."

Powierzywszy mu dziesiątą tajemnicę powiedziała, że przez całe życie będzie miał objawienie raz w roku na Boże Narodzenie.

 

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 1998 r.

 

Po objawieniu, które rozpoczęło się o 11:50 i trwało 12 minut Jakov napisał: "Matka Boża przyszła radosna. Pozdrowiła mnie jak zwykle słowami: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Mówiła o tajemnicach, a potem przekazała mi to orędzie:

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj w dniu narodzin mego Syna moje serce wypełnione jest niezmierną radością, miłością i pokojem. I jako wasza Matka pragnę by każdy z was poczuł w sercu tę samą radość, pokój i miłość. Dlatego nie bójcie się otworzyć swojego serca i całkowicie oddać się Jezusowi, gdyż tylko w ten sposób może On wejść do waszego serca i wypełnić je miłością pokojem i radością. Błogosławię was swoim macierzyńskim błogosławieństwem." Jakov modlił się wraz ze swoją rodziną. Do objawienia przygotował się przez spowiedź, Mszę św. Po objawieniu przez pewien czas płakał.

 

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 1999 r.

 

Objawienie zaczęło się o 15:00 i trwało 10 minut. Matka Boża przyszła radosna, ubrana w złotą szatę z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Mówiła o tajemnicach i wszystkich pobłogosławiła. Przekazała orędzie:

 

"Drogie dzieci! Dziś w dzień narodzin mojego Syna, gdy moje serce jest wypełnione niezmierną radością i miłością, wzywam was byście całkowicie się otwarli i całkowicie oddali się Bogu. Wyrzućcie ze swego serca całą ciemność i pozwólcie Bożej światłości i Bożej miłości, by weszła do waszego serca i zamieszkała tam na zawsze. Nieście Bożą światłość i miłość do wszystkich ludzi, tak by wszyscy w was i przez was mogli odczuć i doświadczyć prawdziwej światłości i miłości, którą może wam dać jedynie Bóg. Błogosławię was macierzyńskim błogosławieństwem."

 

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2000 r.

 

Objawienie rozpoczęło się o 15:20 i trwało 10 minut. Matka Boża była radosna z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Wszystkich błogosławiła i przekazała orędzie:

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj, kiedy narodził się Jezus i przez swoje narodzenie przyniósł niezmierną radość, miłość i pokój; w szczególny sposób wzywam was, abyście powiedzieli swoje TAK Jezusowi. Otwórzcie wasze serca, by Jezus wszedł do nich i zamieszkał w nich i zaczął działać poprzez was. Tylko tak będziecie mogli zrozumieć prawdziwe piękno Bożej miłości, radości i pokoju. Drogie dzieci, radujcie się narodzeniem Jezusa i módlcie się za te serca, które nie otworzyły się na Jezusa, by Jezus mógł wejść również do każdego takiego serca, zacząć działać poprzez te serca, aby każdy człowiek był przykładem prawdziwego człowieka, poprzez którego działa Bóg."

 

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2001 r.

Objawienie zaczęło się o 15:30 i trwało 5 min. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

 

"Drogie dzieci! Dziś, kiedy Jezus ponownie narodził się dla was, w szczególny sposób chcę was wezwać do nawrócenia. Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie waszego serca, aby Jezus narodził się w was wszystkich, zamieszkał w was i zapanował nad całą waszą istotą. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!"

 

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2002 r.

 

Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 17:20 i trwało 7 minut Matka Boża przekazała następujące orędzie:

 

"Drogie dzieci! Dziś, w dniu miłości i pokoju, z Jezusem na rękach wzywam was do modlitwy o pokój. Dziatki, bez Boga i modlitwy nie możecie mieć pokoju. Dlatego, dziatki, otwórzcie swoje serce, tak by Król Pokoju narodził się w waszym sercu. Jedynie w ten sposób możecie dawać świadectwo i nieść pokój Boży niespokojnemu światu. Jestem z wami i błogosławię was matczynym błogosławieństwem."

 

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2003 r.

Objawienie zaczęło się o 15:15 i trwało 8 min. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

 

"Drogie dzieci! Dziś, kiedy Jezus w szczególny sposób pragnie wam darować swój pokój, wzywam was byście modlili się o pokój w swoich sercach. Dzieci, bez pokoju w sercach nie możecie odczuć miłości i radości narodzenia Jezusa. Dlatego dziatki, dziś w szczególny sposób, otwórzcie swoje serca i zacznijcie się modlić. Jedynie poprzez modlitwę i całkowite oddanie wasze serce będzie wypełnione miłością i pokojem Jezusa. Błogosławię was moim matczynym błogosławieństwem."

 

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2004 r.

 

Objawienie zaczęło się o 14:30 i trwało 7 min. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

 

"Drogie dzieci! Dziś, w dniu łaski, z Dzieciątkiem Jezus na ręku, w szczególny sposób wzywam was, abyście otworzyli wasze serca i zaczęli się modlić. Dziatki, proście Jezusa, by narodził się w każdym sercu i by zapanował w waszym życiu. Proście Go o łaskę, byście mogli rozpoznać Go zawsze i w każdym człowieku. Dziatki, proście Jezusa o miłość, bo jedynie Bożą miłością możecie kochać Boga i wszystkich ludzi. Noszę was wszystkich w swoim sercu i daję wam swoje matczyne błogosławieństwo."

 

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2005 r.

Objawienie zaczęło się o 14:45 i trwało 7 min. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

 

"Drogie dzieci! Dziś w szczególny sposób, z Jezusem na ręku, wzywam was do nawrócenia. Dzieci, przez cały ten czas, w którym Bóg pozwolił mi być z wami nieustannie wzywałam was do nawrócenia. Wiele z waszych serc pozostało zamkniętych. Dziatki, Jezus jest pokojem, miłością, radością i dlatego teraz zdecydujcie się na Jezusa. Zacznijcie się modlić. Proście Go o dar nawrócenia. Dziatki, tylko z Jezusem możecie mieć pokój, radość i serce wypełnione miłością. Dziatki, kocham was. Jestem waszą Matką i daję wam moje matczyne błogosławieństwo."

 

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2006 r.

 

Objawienie rozpoczęło się o 15:23 i trwało 6 minut. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

 

"Drogie dzieci! Dziś jest wielki dzień radości i pokoju. Radujcie się ze mną. Dziatki, w szczególny sposób wzywam was do świętości w waszych rodzinach. Dziatki, pragnę by każda z waszych rodzin była święta i by Boża radość i pokój, które Bóg wam dziś posyła w szczególny sposób zapanowała i zamieszkała w waszych rodzinach. Dziatki, otwórzcie dziś wasze serca na ten dzień łaski, zdecydujcie się na Boga i umieśćcie Go na pierwszym miejscu w waszej rodzinie. Jestem waszą Matką. Kocham was i daję wam moje matczyne błogosławieństwo."

 

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2007 r.

 

Objawienie zaczęło się o 14:29 i trwało 6 min. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

 

"Drogie dzieci! Dziś w szczególny sposób wzywam was do otwarcia się na Boga i niech każde wasze serce stanie się miejscem narodzenia Jezusowego. Dziatki, przez cały ten czas, kiedy Bóg pozwala mi bym była z wami, pragnę was prowadzić ku radości waszego życia. Dziatki, Bóg jest jedyną, prawdziwą radością waszego życia. Dlatego, drogie dzieci, nie szukajcie radości w rzeczach ziemskich, lecz otwórzcie wasze serca i przyjmijcie Boga. Dziatki, wszystko przemija, tylko Bóg pozostaje w waszym sercu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2008 r.

 

W czasie ostatniego codziennego objawienia 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Čolo, że odtąd będzie miał objawienia raz w roku 25 grudnia, na Boże Narodzenie. Tak się stało również w tym roku. Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 9:48 i trwało 6 min. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

 

"Drogie dzieci! Dziś w szczególny sposób wzywam was, abyście się modlili o pokój. Bez Boga nie możecie ani mieć pokoju ani żyć w pokoju. Dlatego, dziatki, dziś, w tym dniu łaski otwórzcie wasze serca Królowi Pokoju, aby w was się narodził i obdarzył was swoim pokojem, a wy nieście pokój w tym niespokojnym świecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2009 r.

 

W czasie ostatniego codziennego objawienia 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Czolo, że odtąd będzie miał objawienia raz w roku 25 grudnia, na Boże Narodzenie. Tak się stało również w tym roku. Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 14:35 i trwało 12 min. Matka Boża przekazała następujące orędzie:

 

"Drogie dzieci! Przez cały ten czas, w którym Bóg w szczególny sposób pozwala mi, abym była z wami, pragnę was prowadzić drogą prowadzącą do Jezusa i do waszego zbawienia. Dziatki moje, jedynie w Bogu możecie znaleźć zbawienie i dlatego w tym dniu łaski z Dzieciątkiem Jezus na ręku wzywam was: pozwólcie Jezusowi, aby narodził się w waszych sercach. Jedynie z Jezusem w sercu możecie ruszyć drogą zbawienia i życia wiecznego. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Coroczne orędzie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2010 r.

 

W czasie ostatniego codziennego objawienia 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Czolo, że odtąd będzie miał objawienia raz w roku 25 grudnia, na Boże Narodzenie. Tak się stało również w tym roku. Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 14:25 i trwało 7 min. Jakov powiedział:

 

„Matka Boża mówiła mi o tajemnicach i na końcu powiedziała: módlcie się, módlcie się, módlcie się.”

 

Coroczne orędzie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2011 r.

 

Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 15:30 i trwało 11 min.

 

Jakov przekazał następujące orędzie: " Drogie dzieci! Dziś w szczególny sposób pragnę was poprowadzić i oddać swemu Synowi. Dziatki, otwórzcie wasze serca i pozwólcie Jezusowi niech narodzi się w was, bowiem tylko tak dziatki sami będziecie mogli przeżyć swoje ponowne narodzenie i ruszyć z Jezusem w waszych sercach ku drodze zbawienia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Coroczne orędzie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2012 r.

 

Objawienie zaczęło się o 14:15 i trwało 10 min. Jakov przekazał następujące orędzie:

"Drogie dzieci, darujcie mi swoje życie i całkowicie mi się oddajcie, abym mogła wam pomóc zrozumieć moją matczyną miłość i miłość mojego Syna do was. Moje dzieci, niezmiernie was kocham i dziś w dniu narodzin mojego Syna w szczególny sposób pragnę każdego z was przyjąć do swego serca i wasze życie darować memu Synowi. Dzieci moje, Jezus was kocha i daje wam łaskę, abyście żyli w Jego miłosierdziu, ale wiele waszych serc opanował grzech i żyjecie w ciemności. Dlatego, dzieci moje, nie czekajcie, powiedzcie "nie" grzechowi, a wasze serca oddajcie memu Synowi, bowiem jedynie tak będziecie mogli żyć Bożym miłosierdziem i z Jezusem w sercach ruszyć drogą ku zbawieniu."

 

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2013 r.

 

Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 15:07 i trwało 8 min. Jakov przekazał następujące orędzie:

„Dziatki, Jezus dziś w szczególny sposób pragnie zamieszkać w każdym sercu i dzielić z wami każdą radość i ból. Dlatego, dziatki, w szczególny sposób spójrzcie w wasze serca i zadajcie sobie pytanie, czy pokój i radość z narodzin Jezusa naprawdę opanowały wasze serca. Dziatki, nie żyjcie w ciemności, dążcie do światła i do Bożego zbawienia. Dziatki, zdecydujcie się na Jezusa i podarujcie mu swoje życie i serce, bo tylko tak Najwyższy będzie mógł działać w was i poprzez was.”

 

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2014 r.

 

Objawienie rozpoczęło się o 14:40 i trwało 8 minut. Następnie Jakov przekazał orędzie:

„Drogie dzieci! Dziś w tym dniu łaski, pragnę, by każde serce stało się stajenką betlejemską, w której narodził się Zbawiciel Świata. Jestem waszą Matką, która was nieskończenie kocha i troszczy się o każdego z was. Dlatego, dzieci moje, zawierzcie się Matce, aby mogła każde serce i każde życie złożyć przed Dzieciątkiem Jezus, bo jedynie tak, dzieci moje, wasze serca będą świadkami codziennego Bożego Narodzenia w was. Pozwólcie Bogu, aby oświecił wasze życie światłością i wasze serca radością, abyście mogli codziennie rozjaśniać drogę i być przykładem prawdziwej radości dla innych, którzy żyją w ciemności i nie są otwarci na Boga i Jego łaski. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2015 r.

 

Objawienie rozpoczęło się o 14:08 i trwało 10 minut. Następnie Jakov przekazał orędzie:

„Drogie dzieci! Wszystkie te lata, kiedy Bóg mi pozwala, abym była z wami są znakiem niezmiernej miłości, którą Bóg ma do każdego z was i znakiem jak bardzo Bóg was kocha. Dziatki, ileż łask Najwyższy wam dał i ile łask pragnie wam darować. Ale dziatki, wasze serca są zamknięte i żyją w strachu i nie pozwalają Jezusowi, aby Jego miłość i Jego pokój objęły wasze serca i zapanowały w waszym życiu. Życie bez Boga oznacza życie w ciemności, niepoznanie nigdy miłości Ojca i Jego troski o każdego z was. Dlatego dziatki, dziś w szczególny sposób proście Jezusa, aby od dziś wasze życie przeżyło nowe narodzenie w Bogu i by stało się światłem, które będzie emanowało z was i w ten sposób staniecie się świadkami obecności Bożej na świecie i [dla] każdego człowieka, żyjącego w ciemności. Dziatki, kocham was i codziennie oręduję za wami u Najwyższego. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2016 r.

 

Objawienie rozpoczęło się o godzinie 14:20 i trwało 10 minut. Po tym, Jakov przekazał orędzie:

"Drogie dzieci! Dzisiaj, w tym dniu łaski w szczególny sposób wzywam was, abyście modlili się o pokój. Dzieci, przybyłam tutaj jako Królowa Pokoju i tyle razy wzywałam was, abyście modlili się o pokój. Ale, dzieci, wasze serca są niespokojne. Grzech uniemożliwia wam, abyście całkowicie otwarli się na łaskę i pokój, które Bóg pragnie wam ofiarować. Abyście żyli pokojem, moje dzieci, najpierw powinniście mieć pokój w waszych sercach i być całkowicie oddani Bogu i Jego woli. Nie szukajcie pokoju i radości w sprawach doczesnych, gdyż wszystko to jest przejściowe. Dążcie do prawdziwego miłosierdzia i pokoju, który pochodzi tylko od Boga i tylko tak wasze serca będą wypełnione prawdziwą radością i tylko w ten sposób będziecie mogli stać się świadkami pokoju w tym niespokojnym świecie. Ja jestem waszą matką i wstawiam się przed swoim Synem za każdego z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2017 r.

 

Objawienie zaczęło się o 14:07 i trwało 10 minut. Jakov przekazał następujące orędzie:

"Drogie dzieci! Dziś, w tym dniu łaski, wzywam was byście wypraszali u Boga dar wiary. Dzieci moje, zdecydujcie się na Boga i zacznijcie żyć i wierzyć tym do czego was Bóg wzywa. Wierzyć, dzieci moje , znaczy oddać wasze życie w Boże ręce, w ręce Pana, który was stworzył i który was niezmiernie miłuje. Nie bądźcie wiernymi tylko w słowach lecz żyjcie i świadczcie waszą wiarą poprzez uczynki i przez wasz osobisty przykład. Rozmawiajcie z Bogiem jak z waszym Ojcem. Otwórzcie i oddajecie Mu wasze serca i zobaczycie jak wasze serca się zmieniają i jak będziecie zachwyceni Bożymi dziełami w waszym życiu. Drogie dzieci, bez Boga nie ma życia i dlatego jako wasza Matka oręduję i proszę swojego Syna by odnowił wasze serca i wasze życie wypełnił swoją niezmierną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi - 25 grudnia 2018 r.

 

Objawienie zaczęło się o 13:38 i trwało 9 minut. Jakov przekazał następujące orędzie:

"Drogie dzieci! W ten dzień łaski wzywam was do miłości. Dzieci, Bóg niezmiernie was kocha i dlatego dzieci, pełni ufności – nie patrząc wstecz i bez lęku – w pełni oddajcie Mu wasze serca, aby Bóg napełnił je swoją miłością. Nie bójcie się wierzyć Jego miłości i miłosierdziu, bo Jego miłość jest mocniejsza od wszelkiej waszej słabości i lęku. Dlatego dzieci moje, pełni miłości w swoich sercach zaufajcie Jezusowi i powiedzcie mu swoje «tak», bo On jest jedyną drogą, która prowadzi was do Ojca Wiecznego."