JE Joseph Gray

 

Joseph Gray, Shrewsbury, Wielka Brytania

 

Krótka wypowiedź jego ekscelencji: "Wiem, że orędzie Matki Bożej w Medziugorju było powodem, dla którego Papież chciał roku Maryjnego. Wiem, że Papież osobiście, prywatnie uznaje objawienia medziugorskie, gdyż są one sprawdzone poprzez owoce".

 

"Glas Mira", III, (1994), nr 5