JE Kardynał Dario Castrillon Hoyos

     Poniżej przedstawiamy wypowiedź Kardynała Daria Castrillona Hoyosa, przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclesia Dei opublikowaną we włoskiej gazecie Giornale di Reggio, dnia 2 listopada 2008 r.

 

Medziugorje

 

Kościół wypełniony po brzegi z okazji wizyty kardynała, który określa bośniacką miejscowość konfesjonałem świata.

(Giornale di Reggio 2/11/2008)

F. Ghizzoni i A. Zambiano

 

     CORREGGIO- Bazylika San Quirinio przepełniona wiernymi z racji wizyty Kardynała Daria Castrillona Hoyosa, przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. Z okazji Peregrinatio Mariae (Peregrynacji Maryi), odprawił on Mszę świętą poprzedzoną uroczystym ingresem do bazyliki wraz z kanonikami San Quirinio: ks. Rino Bortolotti, ks. Romano Vescovi, ks. Giulio Righi, ks. Gaetano Incerti i ks. Claudio Gonzaga. Komentując fragment ewangelii, w którym Chrystus umierający na krzyżu powierza Maryję opiece swojego ucznia Jana, kard. Hoyos powiedział:

 

"Błogosławiona Dziewica Maryja została nam powierzona przez Jezusa jako Jego osobisty dar i właśnie w tym duchu konsekracji i zawierzenia Maryi odbywa się każda peregrynacja Maryi, także i ta obecna w Correggio. Nawrócenie bez życia modlitwą jest niemożliwe."

 

      Następnie Kardynał zauważył, że w objawieniach fatimskich Maryja zachęca nas przede wszystkim do modlitwy:

 

"Anioł Boży proponuje trójce dzieci, a także nam postawienie na pierwszym miejscu głębokiej adoracji Boga, wraz z praktykowaniem cnót teologalnych oraz modlitwą zadośćuczynną". Mówiąc dalej o modlitwie, mając na uwadze wierność Magisterium Kościoła, przedstawiciel Watykanu skomentował z lekkim sarkazmem, ale i stanowczością, płynącą z jego zdecydowanego charakteru, niedawne wydarzenie w Lourdes w czasie ostatniej pielgrzymki Papieża, kiedy to pewien kapłan pozwolił sobie na dokonanie modyfikacji modlitwy Zdrowaś Maryjo:

 

"Kapłan ten chciał być mądrzejszy od Anioła Gabriela, mądrzejszy od św. Elżbiety, mądrzejszy od samego Kościoła (autorów Zdrowaś Maryjo)".

 

     W dalszym ciągu wystąpienia purpurat przypomniał, że:

 

"Pobożność maryjna powinna realizować się w świetle Objawienia, Tradycji i Magisterium Kościoła. Każda generacja, każdy chrześcijanin, każdy kapłan, każdy zakonnik i zakonnica, powinni przyjąć Maryję za Matkę i Królową w ich życiu".

 

     Cytując Jana Pawła II, Kardynał zauważył, że:

 

"Szczególnym znakiem macierzyństwa Maryi wobec ludzi są miejsca, w których spotyka się Ona z nimi. Realizuje się to w sposób widoczny przede wszystkim w sanktuariach maryjnych, takich jak Fatima, Lourdes i ostatnio Medziugorje, które przyciągają wiernych ze wszystkich kontynentów".

 

     W czasie spotkania z kapłanami, poprzedzającego Mszę św. Kardynał wyrażał się bardzo pochlebnie o tej miejscowości bośniackiej, nazywając ją nawet "konfesjonałem świata".Określenie to świadczy o tym, że owoce duchowe Medziugorja są doceniane nawet w najwyższych sferach Watykanu, chociaż trwające przez ponad 20 lat Objawienia grupie sześciu wizjonerów nie zostały jeszcze oficjalnie zaaprobowane. Pozytywna ocena owoców duchowych płynących z Objawień jest jednym z podstawowych dowodów na ich autentyczność. Kardynał dodał jeszcze:

 

"Niech nasza wiara staje się coraz bardziej eucharystyczną, jak wiara pastuszków"

 

      Peregrinatio Mariae (Peregrynacxja Maryi) będzie kontynuowane przez cały tydzień. Dzisiaj wieczorem o godzinie 21.00 arcybiskup Modeny Benito Cocchi odprawi Mszę św. W Bazylicy San Quirinio. W czasie celebracji będą wspominani kapłani i świeccy zabici za wiarę w czasie II Wojny Światowej. Zostaną wymienieni w sposób szczególny między innymi seminarzysta Rolando Rivi, sługa Boży, dla którego biskup Modeny otworzył już proces beatyfikacyjny oraz proboszcz Umberto Pessina, zamordowany w 1946 roku. W piątek wieczorem, biskup pomocniczy diecezji Reggio, Lorenzo Ghizzoni odprawi o godzinie 21 Mszę świętą dla Młodych. Wielkie znaczenie będzie miała także procesja w Correggio, w sobotę o godz. 21, którą poprowadzi Mons. Salvatore Vitiello, wykładowca Teologii na Uniwersytecie Katolickim w Rzymie.