Wyniki badań przeprowadzonych na widzących

  • marija_

BADANIA PRZEPROWADZONE NA WIZJONERACH

Międzynarodowa francusko - włoska komisja naukowo - teologiczna "O nadzwyczajnych wydarzeniach mających miejsce w Medziugorju"

 

Najbardziej kompetentnie i najbardziej fachowo objawienia medziugorskie badała francusko - włoska międzynarodowa komisja naukowo - teologiczna "O nadzwyczajnych wydarzeniach mających miejsce w Medjugorju". 14. stycznia 1986 roku w Paini koło Mediolanu zespół 17. renomowanych biologów, lekarzy, psychiatrów i teologów doszedł w swych badaniach do 12-to punktowego wniosku.

 

1. Na podstawie badań psychologicznych wizjonerów u wszystkich razem i każdego z osobna z pewnością można wykluczyć złudzenie i oszustwo.

 

2. Na podstawie badań lekarskich, testów, obserwacji klinicznych itd..., u wszystkich wizjonerów i każdego z osobna można wykluczyć patologiczne halucynacje.

 

3. Na podstawie wyników powyższych badań u wszystkich razem i każdego z osobna można wykluczyć czysto naturalne wyjaśnienie tych zjawisk.

 

4. Na podstawie informacji i obserwacji, które można udokumentować, u wszystkich razem i u poszczególnych wizjonerów osobno można wykluczyć, że są to zjawiska z rodzaju paranormalnych, np. wpływ diabła.

 

5. Na podstawie informacji i obserwacji, które można udokumentować, istnieje zgodność między tymi zjawiskami i zjawiskami opisywanymi zwykle w teologii mistycznej.

 

6. Na podstawie informacji i obserwacji, które można udokumentować, można mówić o rozwoju duchowym i rozwoju kondycji teologicznej i moralnej wizjonerów, od początku tych zjawisk po dzień dzisiejszy.

 

7. Na podstawie informacji i obserwacji, które można udokumentować, można wykluczyć nauczanie lub postawy wizjonerów, które byłyby w wyraźnej sprzeczności z wiarą lub moralnością chrześcijańską.

 

8. Na podstawie informacji albo udokumentowanych obserwacji, można mówić o dobrych owocach duchowych u ludności ogarniętej nadnaturalnym działaniem tych zjawisk i skłonnej im.

 

9. Od ponad czterech lat działają rozmaite prądy i ruchy zrodzone w Medziugorju. Wedle powyższych stwierdzeń wpływają one na lud Boży w Kościele w doskonałej zgodności z nauczaniem i moralnością chrześcijańską.

 

10. Po ponad czterech latach można mówić o trwałych i pozytywnych owocach duchowych ruchów zrodzonych w Medziugorju.

 

11. Można stwierdzić, że wszystkie dobre i duchowe przedsięwzięcia kościelne, będące w doskonałej zgodzie z autentycznym nauczaniem Kościoła, znajdują potwierdzenie w wydarzeniach medziugorskich.

 

12. Można wobec tego stwierdzić, że po dokładniejszym badaniu protagonistów, ich uczniów i faktów, nie tylko w obrębie lokalnym, lecz i pod względem szerokiego oddźwięku w Kościele, dla Kościoła korzystne jest uznanie nadnaturalnego pochodzenia zjawisk i celu wydarzeń medziugorskich. Są to jak do tej pory najbardziej sumienne i najbardziej kompletne badania fenomenów medziugorskich i dlatego tym samym najbardziej pozytywne, co powiedziano na ich temat naukowo - teologicznie.

 

Ekipa specjalistów francuskich z panem Henri Joyeux na czele.

Bardzo poważne badania wizjonerów podjęła także ekipa specjalistów francuskich z panem Henri Joyeux na czele. Posługując się najnowocześniejszą aparaturą i wiedzą badali oni reakcje wewnętrzne wizjonerów przed, w czasie i po objawieniu. Badano również synchronizację ich reakcji w oczach, uszach, sercu i mózgu. Wyniki badań tej komisji były bardzo znaczące. Pokazały one, że obiekt spostrzegania znajduje się poza wizjonerami i że wykluczone jest jakiekolwiek manipulowanie z zewnątrz, czy też umowa między wizjonerami. Rezultaty, łącznie z poszczególnymi encefalogramami i pozostałymi reakcjami są zebrane i opracowane w osobnej książce (H. Joyeux - R. Laurentin, Etudes medicales et scientifiques sur les apparitions de Medjugorje, Paryż 1986). INSTYTUT BADAŃ ZJAWISK NA POGRANICZU NAUKI (IGW) - INNSBRUCK CENTRUM STUDIÓW I BADAŃ PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH STANÓW ŚWIADOMOŚCI - MEDIOLAN EUROPEJSKA SZKOŁA HIPNOZY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ AMISI - MEDIOLAN CENTRUM PARAPSYCHOLOGICZNE - BOLONIA

 

Na prośbę Urzędu Parafialnego w Medziugorju przeprowadzono badania psychofizjologiczne i psychodiagnostyczne na osobach, które od 1981 r. znane są jako grupa wizjonerów z Medziugorja.

 

Badanie było wykonywane w czterech terminach:

 

- Pierwsze badanie zostało wykonane 22 i 23 kwietnia 1998 r. w Domu Spotkań Chrześcijańskich w Capiago Intimiano (Como) prowadzonym przez Ojców Deonitów. Wtedy badani byli: Ivan Dragićević, Marija Pavlović i Vicka Ivanković.

- Drugie badanie przeprowadzono 23 i 24 lipca 1998 r. w Medziugorju. Przebadano wtedy następujące osoby: Mirjana Dragićević-Soldo, Vicka Ivanković, Ivanka Ivanković-Elez.

- Trzecie badanie jedynie psychodiagnostyczne wykonała pani Lori Bradvica - psycholog z Kanady przy współpracy o. Ivana Landeki, badano Jakova Čolo.

- Czwarte badanie psychofizjologiczne wykonano 11 grudnia 1998 r. w Domu Spotkań Chrześcijańskich w Capiago Intimiano (Como). Przebadano Mariję Pavlović-Lunetti.

 

Testy psychofizjologiczne nie są kompletne z powodu braku współpracy niektórych osób, które nie zastosowały się do wskazań grupy badawczej. Przyczyną tego były obowiązki rodzinne, socjalne, bądź osobiste zahamowania. Działo się tak mimo że o. Slavko Barbarić OFM i o. Ivan Landeka OFM skłaniali ich do tego bez ingerowania w program grupy badawczej.

 

Grupa badawcza została nazwana "Medziugorje 3", gdyż wcześniej działały jeszcze dwie grupy badawcze: pierwsza grupa lekarzy francuskich w 1984 r. i druga grupa lekarzy włoskich w 1985r. Poza tym w 1986 r. trzech europejskich psychiatrów dokonało diagnozy psychiatrycznej.

W pracach zespołu "Medziugorje 3" uczestniczyli:

 

- ks. Andreas Resch - teolog, psycholog z Instytutu Badań Zjawisk Na Pograniczu Nauki, Innsbruck, generalny koordynator;

- dr Giorgio Gagliardi - lekarz psychofizjolog z Centrum Badań Stanów Świadomości, Mediolan, członek grupy profesorów Europejskiej Szkoły Amisi w Mediolanie i Centrum Parapsychologicznego z Bolonii;

- dr Marco Margnelli - lekarz, psycholog i neurofizjolog z Centrum Badań Stanów świadomości, Mediolan, członek grupy profesorów Europejskiej Szkoły Amisi w Mediolanie i Centrum Parapsychologicznego z Bolonii;

- dr Mario Cigada - lekarz, psychoterapeuta i okulista z Centrum Badań Stanów świadomości, Mediolan, członek grupy profesorów Europejskiej Szkoły Amisi w Mediolanie;

- dr Luigi Rovagnati - neurochirurg, asystent neurochirurgii na Uniwersytecie w Mediolanie, z Centrum Badań Stanów świadomości, Mediolan, członek grupy profesorów Europejskiej Szkoły Psychoterapii Hipnotycznej Amisi w Mediolanie;

- dr Marianna Bolko - lekarz psychiatra i psychoanalityk, docent psychoterapii na Uniwersytecie w Bolonii;

- dr Virginio Nava - psychiatra, prymariusz szpitala psychiatrycznego Como;

- dr Constantini Rosanna - psycholog, docent na Uniwersytecie Auxillium w Rzymie;

- dr Giovani Li Rosi - lekarz ginekolog ze szpitala w Vares oraz specjalista z zakresu psychoterapii hipnotycznej w Amisi w Mediolanie;

- dr Gaetano Perriconi - lekarz internista w szpitalu FBF w Erbi/Como;

- prof. Pagani Massimo - lekarz internista, profesor medycyny wewnętrznej na Uniwersytecie w Mediolanie;

- dr ssa Gabriella Raffaelli - sekretarz naukowy;

- Florella Gagliardi - sekretarz, asystent grupy. Aktualny stan psychofizyczny badaliśmy przy wykorzystaniu następujących metod:

- wywiad psychologiczny

- wywiad medyczny

- MMPI, EPI, MHQ, Test Drzewa, Matryce Ravena, Test Rorsschacha, Test Ręki, Test prawdy i kłamstwa metodą Valsecchi,

- badanie neurologiczne,

- badanie komputerowe - elektryczna aktywność skóry, pletismografia peryferyjna serca, aktywność żył, w czasie wywoływania wspomnień objawienia przez hipnozę i w czasie prowadzonej wizualizacji:

- dynamiczne rejestrowanie ciśnienia w arteriach metodą Holtera,

- dynamiczna rejestracja ekg i respirogramu metodą Holtera,

- refleks dotyku i refleks amikamentozny,

- nagrania wideo,

- zdjęcia.

 

Na wszystkie testy wizjonerzy wyrażali zgodę bez przymusu i byli gotowi na współpracę.

Z tych badań psychologicznych wynika:

 

W czasie 17 lat od początku doświadczeń tych osób z objawieniami nie pokazują one żadnych symptomów patologicznych jak np. zaburzenia transu, zaburzenia dysocjatywne i zaburzenia poczucia rzeczywistości.

 

Wszystkie przebadane osoby przejawiały natomiast symptomy, które odnoszą się do reakcji uzasadnionego stresu, powstającego przez zbyt duży egzogenną i endogenną emocjonalną stymulację jako następstwo życia codziennego.

 

Z ich rozmów wynika, że początkowy i dodatkowo zmieniony stan świadomości powstaje w wyniku niezwykłego doświadczenia, które oni sami rozpoznali i zdefiniowali i wciąż rozpoznają jako widzenie/objawienie Matki Bożej.

 

Psychiatryczne i psychologiczne badania przeprowadzone na osobach, które miało na celu opisanie cech osobowości pojedynczych osób nie może zostać opublikowane gdyż podlega ochronie danych osobowych.

 

Badania psychofizyczne zostały wykonane w czterech stanach świadomości:

 

- w stanie czuwania,

- w zmienionym stanie świadomości (hipnoza z wywoływaniem stanu ekstazy),

- w stanie wizualizacji obrazów mentalnych,

- w zmienionym stanie świadomości (definiowanym jako ekstaza objawienia).

 

Celem było zbadanie czy ekstatyczny stan objawienia, który został zarejestrowany już 1985 r. przez zespół lekarzy włoskich jest ciągle obecny czy też uległ przemianie. Poza tym chciano zbadać wszystkie możliwe koincydencje/dywergencje w pozostałych stanach świadomości jak wspomniana wizualizacja czy hipnoza. Wykonane badania pokazały, fenomenologia ekstatyczna może być porównywalna z tą z 1985 r., choć ma nieco mniejszą intensywność. Hipnotyczne wywoływanie stanu ekstazy nie powodowało fenomenologii spontanicznych doświadczeń i dlatego można wnioskować, że stany ekstatyczne spontanicznych objawień nie były stanami transu hipnotycznego.

 

Capiago Intimiamo, 12 grudnia 1998 r.