Orędzia z lat 1981 - 1983

 

     Niestety Centrum Informacyjne MIR Medjugorje nie może potwierdzić teraz treści orędzi wymienionych tu lat. Dlatego też nie figurują one na oficjalnej stronie parafii, ani na naszej. W czasach komunistycznych, na początku objawień, szykanowano dzieci. Stąd orędzia Matki Bożej były spisywane w rozmaitych warunkach, a część z tych przekazów w ogóle zaginęła. Orędzia z tamtych lat spisywano także na podstawie rozmów z widzącymi, nieraz po upływie znacznego czasu od momentu objawienia. Dzieci przekazywały wtedy raczej odtwarzany sens orędzia; dokładnie słów Maryi jednak nie pamiętały. Nie można zetem tak odtwarzanych sensów stawiać ich na równi ze znaczeniami orędzi spisywanych niemal dosłownie i na bieżąco, od 1984 r. Orędzia z lat 1981 - 1983 możesz poznać kupując książkę "Słowa z nieba, Wszystkie orędzia z Medjugoria", Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999 r. W znacznej części były one tłumaczone z oryginału książki: Cyrille Auboyneau, "Paroles du Ciel. Messages de Marie a` Medjugorje". Należy wyraźnie zaznaczyć, że orędzia Matki Bożej uległy tu transformacji i nie zawsze odzwierciedlają brzmienia oryginalne. Dzieci przekazywały zapisywane treści w swoim ojczystym języku; wypowiadały się w stylu prostym bez precyzji teologów. Orędzia zapisywano, a następnie tłumaczono je na język francuski. Znajdują się w książkach:. "Message et Pedagogie de Marie a Medjugorje", R. Laurentina i R. Lejeune oraz Cyrille Auboyneau, "Paroles du Ciel. Messages de Marie a` Medjugorje". Z języka francuskiego przekładano je na język angielski. Ukazały się w książce: "Messages and Taechings of Mary at Medjugorje". Tylko w części znajdują się one także w przekładzie angielskim: "Words from Heaven" (Saint James Publishing, 1990).